קטינה בהיריון


​קטינה שעדיין לא מלאו לה 18 שנים, והרתה, עשויה להיות זכאית לקצבת הבטחת הכנסה החל מהשבוע ה-13 להיריון, בתנאי שהיא עונה על אחד התנאים האלה:
  • אינה גרה עם הוריה
  • הוריה מקבלים הבטחת הכנסה
  • היא גרה עם הורה אחד שמקבל הבטחת הכנסה.
כדי להיות זכאית לקצבה, עליה לענות על שאר תנאי הזכאות לקצבה. 
קטינה שנמצאת במוסד, וכל החזקתה על חשבון אוצר המדינה, הסוכנות היהודית, רשות מקומית או מוסד דת - אינה זכאית לקצבה.

קטינה שעבדה עשויה להיות זכאית לדמי לידה, כמו מבוטחת מגיל 18, ובלבד שהיא עונה על תנאי הזכאות לדמי לידה.