תביעה לגמלת הבטחת הכנסה (5619)

טופס זה מיועד להגשת תביעה לגמלת הבטחת הכנסה.

לתשומת לבך,

  • הגמלה משולמת החל מחודש הגשת התביעה. לכן, אם יש לך קושי בצירוף המסמכים הנדרשים, תוכל לשלוח אותם לאחר הגשת התביעה כדי שתאריך הזכאות לקצבה לא יתעכב.

 

לא תהיה זכאי לקצבה אם אתה אחד מאלה :

  • אתה רווק ועובד ומרוויח מעל 3,428 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) ברוטו בחודש.
  • אתה תלמיד ישיבה.
  • אתה בן קיבוץ או מושב שיתופי - בתנאים מסוימים.
  • בבעלותך או בשימושך רכב (כולל אופנוע ) ששוויו עולה על 44,611 ש"ח (החל ב- 01.01.2024),  אלא אם הרכב משמש אותך לצרכים רפואיים או בתנאים מסוימים.   

אם אתה נשוי, ובן/בת  זוגך עונה על תנאים אלו - לא תוכל להיות זכאי לקצבה.