ערעור על החלטת הוועדות הרפואיות

באפשרותך לערער על החלטת הוועדה הרפואית בפני ועדה רפואית לערערים.