ועדה רפואית לעררים - ילד נכה


אתה רשאי לערער על החלטת הרופא. את הערער יש לשלוח לסניף הביטוח הלאומי בכתב ובצירוף נימוקים, בתוך 60 יום מקבלת ההודעה הכתובה על ההחלטה.

הרכב הוועדה:

  • רופא מומחה. בוועדה הדנה בערר של ילד עם ליקוי מיוחד או ילד הזקוק לטפול רפואי מיוחד יהיו נוכחים שני רופאים
  • אח
  • פסיכולוג מומחה, פיזיותרפיסט, מרפא בעיסוק או קלינאי תקשורת