ועדה רפואית לעררים - נפגעי פעולות איבה


אם החלטת הוועדה הרפואית אינה מניחה את דעתך, אתה יכול לערער על כך בפני ועדה רפואית לעררים. את הערעור עליך להגיש בתוך 60 ימים מיום קבלת ההודעה על ההחלטה.

את הערעור עם הנימוקים המתאימים עליך להפנות למזכירות הוועדה הרפואית בסניף הביטוח הלאומי הסמוך למקום מגוריך.

על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אפשר לערער בשאלת חוק בלבד בפני בית הדין לעבודה.

אם הגשת ערעור, והוועדה הרפואית עומדת להפחית את דרגת נכותך, הוועדה תודיע לך על כך, ואתה רשאי לבטל את הערעור.