ועדה רפואית לעררים - נכות מעבודה


אתה רשאי לערער לפני הוועדה הרפואית לעררים על דרגת הנכות מעבודה שקבעה לך הוועדה הרפואית: על אחוז הנכות הרפואית שנקבע לך, על תחילת הנכות ועל ההחלטה שנקבעה לך נכות זמנית.

את הערר יש לשלוח לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים בכתב, בתוך 30 ימים מהיום שקיבלת את ההודעה הכתובה על החלטת הוועדה הרפואית. את נימוקי הערר אפשר למסור גם בתוך 60 יום מיום קבלת ההודעה.

חשוב שתדע, הוועדה הרפואית לעררים בוחנת את המקרה שלך מחדש, והיא רשאית אף להחליט על אחוז נכות נמוך מהאחוז שנקבע לך בוועדה הרפואית.
ואולם מבוטח שהגיש ערעור, והוועדה הרפואית לעררים שוקלת להוריד את אחוזי הנכות שנקבעו לו, באפשרותו לבטל את הערר, ודרגת הנכות שלו תישאר כמו שקבעה הוועדה הרפואית שבה נבדק לראשונה.
 

ערר של הביטוח הלאומי

גם הביטוח הלאומי רשאי לערער על החלטת הוועדה הרפואית בתוך 30 יום בלבד. במקרים שהביטוח הלאומי מערער על החלטת הוועדה, אין למבוטח אפשרות לבטל את הערר.

הביטוח הלאומי מערער על החלטות הוועדה הרפואית גם לטובת הנבדק. העתק מהערר של הביטוח הלאומי נשלח לנבדק.

 

דוגמאות למקרים שהביטוח הלאומי מערער:
  1. אם לדעת רופא הביטוח הלאומי ההחלטה שהתקבלה אינה תקינה, לדוגמה אם הוועדה קבעה לנבדק דרגת נכות שלא על פי הסעיפים שברשימת המבחנים.
  2. אם הוועדה התייחסה לליקויים רפואיים של הנבדק שאינם קשורים לתאונה.
  3. אם לדעת רופא הביטוח הלאומי, הממצאים של הוועדה מצדיקים דרגת נכות גבוהה או נמוכה מהדרגה שנקבעה.
 

ועדות לעררים מתקיימות רק בחלק מהסניפים, ולכן יכול להיות שתוזמן לוועדה בעיר אחרת.

החלטת ועדה לעררים היא סופית, ואפשר לערער עליה בשאלות חוק בלבד, לפני בית הדין האזורי לעבודה. את הערעור יש למסור לבית הדין בכתב בתוך 60 יום ממועד קבלת ההודעה על החלטת הוועדה.