ועדה רפואית לעררים - נכות כללית


ערר על אחוז הנכות הרפואית

אתה רשאי  לערער לפני הוודעה הרפואית לעררים על החלטת הרופא, אם נקבעו לך פחות מ-80% נכות רפואית.

את הערר יש לשלוח לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים בכתב ובצירוף נימוקים, בתוך 60 ימים מיום שקיבלת את ההודעה הכתובה על ההחלטה.

הערר שלך ייבחן בפני וועדה הרפואית לעררים, שמורכבת משניים או שלושה רופאים.

ערר על דרגת אי הכושר

אתה רשאי  לערער על דרגת אי-הכושר שנקבעה לך, אם נקבעה דרגה שאינה עולה על 74%, או על ההחלטה שלא איבדת את הכושר להשתכר.

את הערר יש לשלוח לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים בכתב ובצירוף נימוקים, בתוך 60 ימים מיום שקיבלת את ההודעה הכתובה על ההחלטה.

הערר שלך ייבחן בפני וועדת נכות (עררים), שמורכבת משניים או שלושה מומחים במקצועות התעסוקה, השיקום והרפואה.

חשוב שתדע, אם הוועדה הרפואית לעררים שוקלת להוריד את אחוזי הנכות שנקבעו לך, באפשרותך לבטל את הערר, ודרגת הנכות תישאר כמו שקבעה הוועדה הרפואית שבה נבדקת לראשונה.

ועדות לעררים מתקיימות רק בחלק מהסניפים, ולכן יכול להיות שתוזמן לוועדה בעיר אחרת.

החלטת ועדה לעררים היא סופית, ואפשר לערער עליה בשאלות חוק בלבד, לפני בית הדין האזורי לעבודה. את הערעור יש למסור לבית הדין בכתב בתוך 60 יום ממועד קבלת ההודעה על החלטת הוועדה.