ועדה רפואית לעררים - שירותים מיוחדים לנכים קשים


רשאים לערער לוועדה הרפואית לערערים:

  • מקבל קצבת נכות שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או מי שאינו מקבל קצבת נכות ונקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 75% לפחות. 
  • מי שהיה זכאי לקצבה לשירותים מיוחדים לפני שהגיע לגיל הפרישה.

הרכב הוועדה הרפואית לערערים:

- רופא מומחה
- אח
- פסיכולוג מומחה/ פיזיותרפיסט/ מרפא בעיסוק או קלינאי תקשורת

 

הוועדה הרפואית לערערים מתנהלת באותו האופן שבו מתנהלת הוועדה הרפואית.