המלצות לקראת ועדה רפואית


הכנת מסמכים לוועדה

  • ידוע שאנשים מתרגשים מאוד במעמד הוועדה, ולעיתים שוכחים דברים, ולכן כדאי לך להכין רשימה של הליקויים או המחלות שמהם אתה סובל, ושברצונך להציג בפני הוועדה.
  • עליך להצטייד בתעודת זהות או תעודה מזהה אחרת. ללא תעודה מזהה לא תוכל להיבדק בוועדה.
  • אם התבקשת להמציא מסמכים נוספים, שאינם נמצאים בידי הוועדה, אנא ארגן את המסמכים בצורה מסודרת, והכן עותק עבור המסמכים שברצונך להשאיר בידי הוועדה.

הגעה לוועדה ועמידה בזמנים

  • ודא שאתה יודע היכן בדיוק מתנהלת הועדה
  • הגע בזמן שנקבע וצוין בהזמנה. עם זאת דע כי השעה שנקבעה לך בוועדה היא גמישה, בהתאם לאילוצים השונים, וייתכן שתצטרך להמתין זמן מה לתורך.
  • המתן עד שמזכיר הוועדה יקרא לך להיכנס. ייתכן שהרופאים בוועדה עסוקים בסיכום של ועדה קודמת, או לחילופין בעיון במסמכים שלך, לפני כניסתך לוועדה.
  • הגעת ראשון, ולא נכנסת ראשון? אל תכעס! הכניסה לחדר הוועדה אינה תמיד לפי סדר ההגעה. הוועדה רשאית להכניס מוזמן אחר, בגלל סיבות רפואיות או אחרות שאינן גלויות לעין תמיד.
  • הרופאים יקציבו את הזמן הדרוש לוועדה, בהתאם לסוג המחלה או הליקוי הרפואי שלך ומורכבות הבדיקה הנדרשת.

צירוף מלווה

אם אתה זקוק למתרגם או מלווה באפשרותך להביא אותו איתך לוועדה הרפואית, וכן זכותך להיות מיוצג על ידי עורך דין.

הצגת הממצאים הרפואיים

כדי שהתהליך יהיה יעיל ככל האפשר ושהרופא יוכל להבין את מצבך, אנא הצג את תלונותיך בקצרה ובתמציתיות. מומלץ להשתמש ברשימה שהכנת מראש. כמו כן אנא השתדל לציין את תלונותיך באשר למצבך היום, ולא מחלות או ממצאים הנוגעים לעבר.