החזר הוצאות נלוות


מי שמגיע לוועדה רפואית, עשוי להיות זכאי להחזר הוצאות, עבור ההוצאות הבאות:

החזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית 

  • מי שמגיע לוועדה רפואית מדרג ראשון, לוועדת עררים בנכות כללית ולוועדת עררים בנפגעי עבודה וכן מי שנשלח לבדיקה רפואית או ליועץ רפואי על ידי רופא מוסמך - יקבלו החזר על הוצאות הנסיעה בתחבורה ציבורית, בתנאי שהם נוסעים מרחק של 40 ק"מ לפחות לכל כיוון.
  • ילד נכה שמגיע לוועדות דרג ראשון ודרג שני- יקבל החזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית מגיל 5 ומעלה, ללא התנייה של ק"מ. 
  • מי שמגיע לוועדת שירותים מיוחדים - יקבל החזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית, ללא תנאי וללא התנייה של ק"מ.

החזר הוצאות נסיעה בתחבורה מיוחדת

תהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה בתחבורה מיוחדת אם חברי הוועדה הרפואית או רופא המוסד אישרו שאתה לא יכול להשתמש בתחבורה ציבורית בשל מצבך הבריאותי, או מכיוון שאין תחבורה ציבורית ממקום מגוריך למקום שבו מתקיימת הוועדה, או שאין תחבורה בזמן המתאים לשעה שבו נקבעה לך הוועדה. 

הוצאות הנסיעה ישולמו לך בהתאם לכלי התחבורה, שנקבע כמתאים למצב. 

תושבי אילת יהיו זכאים להחזר הוצאות טיסה, על סמך צילום של כרטיס הטיסה.

החזר הוצאות נסיעה למוגבל בניידות

אם אתה מוגבל בניידות, ובחרת לנסוע ברכבך הפרטי - תקבל החזר הוצאות נסיעה. 
ההחזר יהיה לפי התעריף לעובד מדינה בעל רכב שירות.

החזר הוצאות לינה  

תהיה זכאי להחזר הוצאות לינה, אם אתה נאלץ לשהות מחוץ למקום מגוריך 24 שעות רצופות לפחות, והמקום שבו נדרשת להתייצב רחוק ממקום מגוריך 50 ק"מ לפחות. לקבלת החזר על הוצאות הלינה, עליך להמציא קבלות מתאימות. 

הוצאות כלכלה 

אתה עשוי להיות זכאי להחזר הוצאות כלכלה, אם מתקיימים שני התנאים הבאים:

- נאלצת לשהות מחוץ למקום מגוריך 4 שעות לפחות.

- המרחק ממקום מגוריך לבין מקום התייצבותך הוא 40 ק"מ לפחות.

ההחזר יינתן כלהלן:

  • החזר עבור ארוחת בוקר - אם נאלצת לעזוב את ביתך בשעה 07:00 בבוקר או קודם לכן
  • החזר עבור ארוחת צהריים - אם נאלצת לשהות מחוץ לביתך בין השעות 16:00-12:00
  • החזר הוצאות עבור ארוחת ערב - אם נאלצת לשהות מחוץ לביתך לאחר השעה 19:00

החזר הוצאות לאדם מלווה

אדם המלווה מבוטח לוועדה רפואית, עשוי להיות זכאי להחזרי הוצאות, אם רופא הביטוח הלאומי או חברי הוועדה הרפואית אישרו שהנבדק זקוק למלווה. התשלום יהיה בהתאם לכללים החלים על תשלום הוצאות נסיעה למבוטח.

בנסיעה באמבולנס או במונית ישולם למלווה החזר הוצאות, רק אם נגרמו לו הוצאות נוספות מעבר להוצאות עבור המבוטח.

הגשת בקשה להחזר הוצאות

כדי לקבל החזר הוצאות עבור הוצאה אחת או יותר, עליך למלא טופס החזר הוצאות ולצרף קבלות ואישורים רלוונטיים.

את המסמכים ניתן לשלוח באופן הבא: