ועדה רפואית לעררים - מס הכנסה


באפשרותך לערער לוועדה הרפואית לעררים על החלטת הוועדה הרפואית למס הכנסה. את הערעור עליך להגיש לפקיד השומה במס הכנסה. את בקשת הערעור יש להגיש בכתב, ולצרף לבקשה שובר תשלום על הערר.

גם אתה וגם מס הכנסה רשאים לערער על החלטת הוועדה הרפואית לעניין מס הכנסה. 

את הערעור יש להגיש עד 45 ימים מהיום שקיבלת את החלטת הוועדה הרפואית.