ועדה רפואית לעררים - מס הכנסה


באפשרותך לערער לוועדה הרפואית לעררים על החלטת הוועדה הרפואית למס הכנסה.

  • את הערעור עליך להגיש לפקיד השומה במס הכנסה. את בקשת הערעור יש להגיש בכתב, ולצרף לבקשה שובר תשלום על הערר.
  • גם אתה וגם מס הכנסה רשאים לערער על החלטת הוועדה הרפואית לעניין מס הכנסה. 
  • את הערעור יש להגיש עד 45 ימים מהיום שקיבלת את החלטת הוועדה הרפואית.