תשלום הקצבה


​הקצבה לילד נכה משולמת לחשבון הבנק ב-28 לחודש.

מועד תשלום הקצבה עשוי להשתנות בחלק מחודשי השנה לרגל חגים. מועדי התשלום מעודכנים בלוח תשלומי הקצבאות.

תשלום רטרואקטיבי

ניתן לקבל קצבה לילד נכה עד שנה רטרואקטיבית ממועד הגשת התביעה, בהתאם לליקוי הרפואי.

אם הקצבה משולמת בשל עיכוב התפתחותי, ניתן לקבל תשלום רטרואקטיבי של עד חצי שנה ממועד הגשת התביעה.

תשלום כשהילד בחו"ל

אחד מתנאי הזכאות לקבלת קצבה לילד נכה הוא שהילד נמצא בישראל.
אם הילד יוצא לחו"ל, תשולם הקצבה למשך שלושה חודשים נוספים לאחר היציאה לחו"ל, אם שולמה קצבה לפחות חודשיים לפני יציאתו לחו"ל.
 
במקרים הבאים תשולם הקצבה מעבר לשלושה חודשים:
  • טיפול רפואי - ניתן להמשיך לשלם קצבה למשך 24 חודשים, אם מדובר בטיפול שלא ניתן לקבלו בישראל או שאין מספיק ניסיון במתן הטיפול בארץ.
  • שליחות מטעם מעסיק ישראלי - ניתן להמשיך לשלם קצבה למשך 24 חודשים, אם ההורה יצא לשליחות מטעם מעסיק ישראלי והמעסיק ממשיך לשלם עבורו דמי ביטוח.
  • שליחות לחו"ל מטעם המדינה - אם הילד יצא לחו"ל כיוון שהוריו נמצאים בשליחות מטעם המדינה, תשולם עבורו הקצבה בכל תקופת השליחות (לדוגמה, שליחות מטעם משרד החוץ).

בכל המקרים האמורים, יש לפנות לביטוח הלאומי לפני היציאה לחו"ל.

תשלום כשהילד שוהה במוסד

החל מינואר 2022, ילד השוהה במוסד זכאי לקצבת ילד נכה. לסכום הקצבה לחצו כאן.

תשלום כשהילד מאושפז בבית חולים

ילד נכה המקבל קצבה ומאושפז בבית חולים, קצבתו תשולם למשך שנה מיום האשפוז.

בתום שנה מיום האשפוז, תיבדק מחדש זכאותו לקצבה, בהתאם לסיבות האשפוז:

  1. אשפוז לצורכי ריפוי או שיקום - תשלום הקצבה יימשך מעבר לשנה.
  2. אשפוז מסיבות אחרות - מוגדר כשהות במוסד ולכן תשלום הקצבה יופסק.