עיכוב התפתחותי (עד גיל 3)


הורה לילד הסובל מעיכוב התפתחותי באופן החורג במידה ניכרת מבני גילו, עשוי להיות זכאי לקצבת ילד נכה מגיל 91 יום ועד גיל 3 שנים, אם הוא עונה על התנאים הבסיסיים.

קביעת עיכוב התפתחותי מחייבת במרבית המקרים בדיקה של הילד בוועדה.

לאחר גיל 3, ניתן לבדוק אם הילד זכאי לקצבה בשל תלות בעזרת הזולת.

מה בודקים בוועדה?

הרופא בודק את תפקודו של הילד ביחס לבני גילו. לכל פעולה ניתן ניקוד, ושיעור הזכאות נקבע בהתאם לניקוד שנצבר.

אם הילד אינו יכול להגיע לוועדה עקב נכותו, יש לציין זאת על גבי טופס התביעה. בהתאם למצבו של הילד, תיבדק האפשרות לבדוק את הילד בביתו.

איזה מסמכים צריך להגיש?

  • מסמך רפואי עדכני אודות המצב הרפואי והתפקודי של הילד, בציון סוג הטיפול שניתן ותדירותו.

לאחר קבלת המסמכים, במרבית המקרים, יוזמנו ההורים והילד להיבדק בוועדה רפואית.

מהו סכום הקצבה?

ילד הזכאי לקצבה בשל עיכוב התפתחותי, תשולם עבוררו קצבה בשיעור 100% בסך 3,295 ש"ח .

הקצבה משולמת עד חצי שנה רטרואקטיבית ממועד הגשת התביעה, למידע נוסף על תשלום הקצבה לחץ כאן.

חשוב לדעת

  • באפשרותכם לקבל ייעוץ והכנה לוועדה בחינם במרכזי השירות של יד מכוונת.
  • לפני הוועדה מומלץ להכין דף עם כל הבעיות הרפואיות של הילד, ולציין במהלך הוועדה כיצד משפיעות הבעיות הרפואיות על תפקוד הילד וההורים.


סכום הקצבה החל ב- 01.01.2023