השתלות


הורה ל​ילד לאחר השתלת איבר או מח עצם, עשוי להיות זכאי לקצבת ילד נכה מלידה ועד גיל 18 ושלושה חודשים, אם הוא עונה על התנאים הבסיסיים.

הזכאות לקצבה נקבעת בהתאם לזמן שחלף מההשתלה, ולטיפול הניתן לילד לאחר ההשתלה:

  • לאחר ההשתלה - תיקבע זכאות בשיעור 235% למשך 3 חודשים בהשתלה עצמית, ולמשך 6 חודשים בהשתלה מתורם זר, בשל טיפול רפואי קשה וממושך,
  • בתום 3 או 6 חודשים ממועד ההשתלה - תיקבע זכאות בשיעור 100% למשך התקופה שבה הילד מקבל באופן קבוע ויומיומי טיפול אימונוסופרסיבי לדיכוי המערכת החיסונית. הזכאות תיקבע לתקופה של עד שלוש שנים ממועד ההשתלה.

אם הילד ממשיך לקבל טיפול רפואי קשה וממושך או שהוא תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בפעולות היום-יום, ניתן לבחון את המשך זכאותו לקצבה מוגדלת בשיעור 235%.

איזה מסמכים צריך להגיש?

  • מסמך ובו פירוט של מועד ההשתלה והטיפול הרפואי שניתן לאחריה.

צירוף מסמכים מקיפים לתביעה, יאפשר לנו לבחון את הזכאות לקצבה ללא זימון של הילד לוועדה.

אם תיקבע זכאות על סמך המסמכים, תישמר לכם האפשרות לבקש בתוך 45 ימים להיבדק בוועדה בנוכחות הילד.

מהו סכום הקצבה?

שיעור הקצבה נקבע בהתאם לזמן שחלף מההשתלה ולטיפול הניתן לילד לאחר ההשתלה, כמפורט למעלה:
  • קצבה בשיעור 100% בסך 3,295 ש"ח .
  • קצבה בשיעור 235% בסך 6,194 ש"ח .

הקצבה משולמת עד שנה רטרואקטיבית ממועד הגשת התביעה, למידע נוסף על תשלום הקצבה לחץ כאן.

חשוב לדעת

  • באפשרותכם לקבל ייעוץ והכנה לוועדה בחינם במרכזי השירות של יד מכוונת.
  • אם זומנתם לוועדה עם הילד, וילדכם אינו זקוק לעזרה בפעולות היום-יום – ניתן לבקש  שלא ייבדקו פעולות אלה.
  • לפני הוועדה מומלץ להכין דף עם כל הבעיות הרפואיות של הילד, ולציין במהלך הוועדה כיצד משפיעות הבעיות הרפואיות על תפקוד הילד וההורים.
  • קבלת קצבת ילד נכה מזכה בהטבות במוסדות וארגונים אחרים.


קישורים לחוזרים רלוונטיים:

חוזר 1989 - קצבת ילד נכה לילדים המקבלים טיפול רפואי קשה וממושךסכום הקצבה החל ב- 01.01.2023