דיסאוטונומיה משפחתית


הורה לילד הסובל מדיסאוטונומיה משפחתית, עשוי להיות זכאי לקצבת ילד נכה, מגיל 91 יום ועד גיל 18 ושלושה חודשים, אם הוא עונה על התנאים הבסיסיים.
שיעור הזכאות נקבע בהתאם לגיל הילד והטיפולים שהוא מקבל :

איזה מסמכים צריך להגיש?

  • מסמך רפואי מעודכן על המצב הרפואי והתפקודי של הילד, בציון ההיסטוריה הרפואית, סוג הטיפול שמקבל ותדירותו.
שימו לב, צירוף מסמכים מקיפים לתביעה, יאפשר לנו לבחון את הזכאות לקצבה ללא זימון של הילד לוועדה רפואית .
אם תיקבע זכאות על סמך מסמכים, תישמר האפשרות למשך 45 יום, לבקש להיבדק בוועדה רפואית בנוכחות הילד.

מהו סכום הקצבה?

ילד הזכאי לקצבת ילד נכה בשל דיסאוטונומיה משפחתית, תשולם עבורו קצבה כך:

  • מגיל 3 עד גיל 18 ושלושה חודשים - תשולם קצבה בשיעור 188% בסך 6,542 ש"ח .

הקצבה משולמת עד שנה רטרואקטיבית ממועד הגשת התביעה, למידע נוסף על תשלום הקצבה לחץ כאן.


חשוב לדעת


 סכום הקצבה החל ב- 01.01.2024