ליקוי ראייה (עיוורון)


הורה לילד הסובל מליקוי ראייה, עשוי זכאי לקצבת ילד נכה מגיל 91 יום ועד גיל 18 ושלושה חודשים, אם הוא עונה על התנאים הבסיסיים.

הזכאות לקצבה היא לילד שליקוי הראייה שלו הוא אחד מאלה:

 1. חדות הראייה בכל אחת מעיניו שווה או פחותה מ-6/60.
 2. שדה הראייה בכל אחת מעיניו נמוך מ-20. לעניין זה יראו את חדות הראייה:
  • בעין עם אובדן של 2 רבעים עליונים או יותר של שדה הראייה, חדות הראייה תיחשב כאילו היא נמוכה ב-2 דרגות מחדות הראייה שנמדדה באותה עין.
  • בעין עם אובדן של רבע תחתון או יותר של שדה הראייה, חדות הראייה תיחשב כאילו היא נמוכה ב-3 דרגות מחדות הראייה שנמדדה באותה עין.
  • בעין עם אובדן של 2 רבעים תחתונים או יותר של שדה הראייה, חדות הראייה תיחשב כאילו היא נמוכה ב-6 דרגות מחדות הראייה שנמדדה באותה עין.

יודגש, כי בדיקות אלו יבוצעו עם משקפיים.

אם הגשתם בקשה לתעודת עיוור לשירות לעיוור במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, ניתן לבקש מהרופא להעביר את תוצאות בדיקת הראייה לביטוח הלאומי. במצב זה תתקבל החלטת זכאות מבלי להזמין אתכם לבדיקה נוספת בביטוח הלאומי.

איזה מסמכים צריך להגיש?

 • טופס תביעה לקצבת ילד נכה (מילוי ושליחת הטופס באינטרנט / הורדת הטופס) - יש לציין על גבי הטופס אם הילד מיועד להיכנס למעון שיקומי.
 • בדיקת ראייה מעודכנת מרופא עיניים לחדות ראייה ושדה ראייה בכל עין עם אמצעי עזר.
 • תעודת עיוור מהשירות לעיוור במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

צירוף מסמכים מקיפים לתביעה, יאפשר לנו לבחון את הזכאות לקצבה ללא זימון של הילד לוועדה.

אם תיקבע זכאות על סמך המסמכים, תישמר האפשרות לבקש בתוך 45 ימים להיבדק בוועדה בנוכחות הילד.

מהו סכום הקצבה?

ילד הזכאי לקצבה בשל ליקוי ראייה, תשולם עבורו קצבה בשיעור 100% בסך 3,479 ש"ח .

הקצבה משולמת עד שנה רטרואקטיבית ממועד הגשת התביעה, למידע נוסף על תשלום הקצבה לחץ כאן.

חשוב לדעת

 • באפשרותכם לקבל ייעוץ והכנה לוועדה בחינם במרכזי השירות של יד מכוונת.
 • מוצע לקרוא מידע נוסף על עיכוב התפתחותי (עד גיל 3) ועל ילד התלוי בעזרת הזולת בפעולות היום יום (מעל גיל 3). חשוב להדגיש כי מדובר בזכאויות המחייבות בדיקה בפועל של הילד בוועדה.
 • אם זומנתם לוועדה עם הילד, וילדכם אינו זקוק לעזרה בפעולות היום-יום – ניתן לבקש  שלא ייבדקו פעולות אלה.
 • לפני הוועדה מומלץ להכין דף עם כל הבעיות הרפואיות של הילד, ולציין במהלך הוועדה כיצד משפיעות הבעיות הרפואיות על תפקוד הילד וההורים.


קישורים לחוזרים רלוונטיים:

חוזר 1964 - קביעת ליקוי ראיה בנכות כללית, שירותים מיוחדים וילד נכה


סכום הקצבה החל ב- 01.01.2024