CP – שיתוק מוחין ובעיות בגפיים


הורה לילד עם CP (שיתוק מוחין) או עם בעיות בתפקוד הגפיים, עשוי להיות זכאי לקצבת ילד נכה מגיל 91 יום ועד גיל 18 ושלושה חודשים, אם הוא עונה על התנאים הבסיסיים.

הזכאות תיקבע בהתאם לגיל הילד ורמת תפקודו:

 • ילד שחסר לו גף אחד או שהוא סובל מחוסר תפקוד מלא בגף אחד - זכאות בשיעור 50% (מ- 1.8.23).
 • ילד שנפגע תפקודו בשתי גפיים - זכאות בשיעור 50%.
 • ילד הסובל מחוסר תפקוד מלא בשתי הגפיים - זכאות בשיעור 100%.
מוצע לקרוא מידע נוסף על עיכוב התפתחותי (עד גיל 3) ועל ילד התלוי בעזרת הזולת בפעולות היום יום (מעל גיל 3).

איזה מסמכים צריך להגיש?

CP-שיתוק מוחין:

 • טופס תביעה לקצבת ילד נכה (מילוי ושליחת הטופס באתר / הורדת הטופס).
 • מסמך שכולל בדיקת נוירולוג ילדים או רופא מומחה בהתפתחות הילד.
 • דוח מהמכון להתפתחות הילד עם סיווג הרמה התפקודית לפי מבחן gmfcs - גפיים עליונות ומבחן macs (אם יש)

בעיות תפקוד/ חוסר בגף אחד או בשני גפיים:

 • טופס תביעה לקצבת ילד נכה (מילוי ושליחת הטופס באינטרנט / הורדת הטופס).
 • מסמך רפואי מעודכן אודות המצב הרפואי והתפקודי של הילד, בציון ההיסטוריה הרפואית, סוג הטיפול שניתן, תדירותו ופירוט המשך תוכנית הטיפולים.
 • מסמך רפואי מנויורולוג.

צירוף מסמכים מקיפים לתביעה, יאפשר לנו לבחון את הזכאות לקצבה ללא זימון של הילד לוועדה.

אם תיקבע זכאות על סמך המסמכים, תישמר האפשרות לבקש בתוך 45 ימים להיבדק בוועדה בנוכחות הילד.

מהו סכום הקצבה?

סכום הקצבה עבור ילד עם CP (שיתוק מוחין) או עם בעיות בתפקוד הגפיים, משתנה בהתאם לגילו של הילד ולרמת תפקודו:

הקצבה משולמת עד שנה רטרואקטיבית ממועד הגשת התביעה למידע נוסף על תשלום הקצבה לחץ כאן.

חשוב לדעת!

 • באפשרותכם לקבל ייעוץ והכנה לוועדה בחינם במרכזי השירות של יד מכוונת.
 • ילד הסובל מבעיות ברגליים, עשוי להיות זכאי גם לקצבת ניידות.
 • אם זומנתם לוועדה עם הילד, וילדכם אינו זקוק לעזרה בפעולות היום-יום – ניתן לבקש  שלא ייבדקו פעולות אלה.
 • לפני הוועדה מומלץ להכין דף עם כל הבעיות הרפואיות של הילד, ולציין במהלך הוועדה כיצד משפיעות הבעיות הרפואיות על תפקוד הילד וההורים.
 • קבלת קצבת ילד נכה מזכה בהטבות במוסדות וארגונים אחרים.

קישורים לחוזרים רלוונטיים:

חוזר 1958- קביעת זכאות לילדים CP על סמך מסמכים בהתאם לרמה התפקודית.

חוזר 2031 - קביעת זכאות לגמלת ילד נכה בגין העדר גף אחד או חוסר תפקוד מלא של גף אחד


סכום הקצבה החל ב- 01.01.2024