תוספת לקצבה עבור ילד מונשם


​הורה לילד המקבל קצבת ילד נכה בשיעור 100% לפחות, עשוי להיות זכאי לתוספת אם ילדו "מונשם". מי שאינו מקבל קצבת ילד נכה בשל שהות הילד במוסד - לא יהיה זכאי לתוספת זו.

מיהו ילד "מונשם"?

  1. ילד הזקוק למכונת הנשמה באופן רצוף, לצורך החלפת הפעולה הטבעית של הנשימה.
  2. ילד המונשם דרך קנולת טרכאוסטומיה נטולת פנימית נשלפת, ומתקיימים בו כל התנאים הבאים:
    • הוא זקוק להנשמה לפחות 16 שעות ביממה
    • הוא זקוק לנוכחות רציפה של מכונת הנשמה לצדו,  ולאדם מיומן המסוגל לחברו אליה בכל עת.
    • הוא זקוק להנשמה מלאה 24 שעות ביממה בעת המחלה.

חשוב להדגיש, כי בהגדרת "מונשם" לא נכללים מי שמחוברים למחוללי חמצן, כגון c-pap ודומיהם, או למכשירים שנועדו לסייע לנשימה עצמאית.

איזה מסמכים צריך להגיש?

  • מכתב מרופא מטפל הכולל אינדיקציה להנשמה, פירוט סוג המכונה ותאריך התחלת הנשמה הקבועה.

צירוף מסמכים מקיפים לתביעה, יאפשר לנו לבחון את הזכאות לקצבה ללא זימון של הילד לוועדה.

אם תיקבע זכאות על סמך המסמכים, תישמר האפשרות לבקש בתוך 45 ימים להיבדק בוועדה בנוכחות הילד.

מהו סכום התוספת?

ילד שעונה על הגדרת "מונשם", יהיה זכאי לתוספת בסך 9,813 ש"ח , בנוסף לקצבת הילד נכה.
הקצבה משולמת עד שנה רטרואקטיבית ממועד הגשת התביעה, למידע נוסף על תשלום הקצבה לחץ כאן.

חשוב לדעת


קישורים לחוזרים רלוונטים:

חוזר 1972- העלאת קצבאות שירותים מיוחדים וילד נכה, ותוספת לקצבה לנכים מונשמים בעקבות עליית שכר המינימום.


סכום הקצבה החל ב- 01.01.2024