עירויים


הורה ל​ילד הסובל ממחלה כרונית קשה שבגינה ניתן לו עירוי דם או עירוי אחר תוך ורידי אחת לחודש, לצורך טיפול ממושך, עשוי להיות זכאי לקצבת ילד נכה מגיל 91 יום ועד גיל 18 ושלושה חודשים, אם הוא עונה על התנאים הבסיסיים.

לרוב מדובר בעירוי לטיפול במחלות דם. בנוסף, גם טיפול בתכשיר Remicade בהזלפה תוך ורידית , אחת לחודש, למשך חצי שנה לפחות, מזכה בקצבה.

חשוב להדגיש, טיפולים הניתנים בהזרקה תת עורית או בהזרקה לתוך השריר פעם בשבוע, כמו טיפול בהומירה כתכשיר אימונומודולטוריים או טיפול ב-Low Dose Methotrexate, לא מזכים בקצבה.

איזה מסמכים צריך להגיש?

  • מסמך רפואי מעודכן על אודות המצב הרפואי והתפקודי של הילד, בציון ההיסטוריה הרפואית, סוג הטיפול שניתן ותדירותו.
  • דוח על מעקב במרפאות מומחים.

צירוף מסמכים מקיפים לתביעה, יאפשר לנו לבחון את הזכאות לקצבה ללא זימון של הילד לוועדה.

אם תיקבע זכאות על סמך המסמכים, תישמר האפשרות לבקש בתוך 45 ימים להיבדק בוועדה בנוכחות הילד.

מהו סכום הקצבה?

ילד הזכאי לקצבת ילד נכה בשל עירוי, תשולם עבורו קצבה בשיעור 100% בסך 3,479 ש"ח
הקצבה משולמת עד שנה רטרואקטיבית ממועד הגשת התביעה, למידע נוסף על תשלום הקצבה לחץ כאן.

חשוב לדעת

  • באפשרותכם לקבל ייעוץ והדרכה לוועדה בחינם במרכזי השירות של יד מכוונת.
  • מוצע לקרוא מידע נוסף על עיכוב התפתחותי (עד גיל 3) ועל ילד התלוי בעזרת הזולת בפעולות היום יום (מעל גיל 3). חשוב להדגיש כי מדובר בזכאויות המחייבות בדיקה בפועל של הילד בוועדה.
  • אם זומנתם לוועדה עם הילד, וילדכם אינו זקוק לעזרה בפעולות היום-יום – ניתן לבקש  שלא ייבדקו פעולות אלה.
  • לפני הוועדה מומלץ להכין דף עם כל הבעיות הרפואיות של הילד, ולציין במהלך הוועדה כיצד משפיעות הבעיות הרפואיות על תפקוד הילד וההורים.


 סכום הקצבה החל ב- 01.01.2024