תלות בעזרת הזולת (מגיל 3)


הורה לילד הזקוק לעזרה בביצוע פעולות היום-יום: הלבשה, אכילה, רחצה, ניידות בתוך הבית והיגיינה אישית, באופן החורג במידה ניכרת מבני גילו, עשוי להיות זכאי לקצבת ילד נכה מגיל 3 ועד גיל 18 ושלושה חודשים, אם הוא עונה על התנאים הבסיסיים.

ניתן להגיש בקשה לבדיקת התלות כבר בגיל שנתיים ועשרה חודשים.

קביעת תלות בעזרת הזולת מחייבת במרבית המקרים בדיקה של הילד בוועדה.

מה בודקים בוועדה?

הרופא בודק את תפקודו של הילד ביחס לבני גילו. לכל פעולה ניתן ניקוד, ושיעור הזכאות נקבע בהתאם לניקוד שנצבר.

אם הילד אינו יכול להגיע לוועדה עקב נכותו, יש לציין זאת על גבי טופס התביעה. בהתאם למצבו של הילד, תיבדק האפשרות לבדוק את הילד בביתו.

איזה מסמכים צריך להגיש?

  • מסמך רפואי עדכני אודות המצב הרפואי והתפקודי של הילד, בציון סוג הטיפול שניתן ותדירותו.

לאחר קבלת המסמכים, במרבית המקרים, יוזמנו ההורים והילד להיבדק בוועדה רפואית.

מהו סכום הקצבה?

סכום הקצבה עבור ילד התלוי בעזרת הזולת, נקבע בהתאם לתפקודו של הילד:

  • ילד שצבר בין 5 ל-7 נקודות בבדיקת התלות, זכאי לקצבה בשיעור 50%, בסך 1,771 ש"ח (החל ב- 01.01.2024).
  • ילד שצבר בין 8 ל-9 נקודות בבדיקת התלות - זכאי לקצבה בשיעור 112%, בסך 4,099 ש"ח (החל ב- 01.01.2024)- רמת זכאות חדשה מינואר 2022.
  • ילד שצבר בין  10 ל- 12 נקודות ומעלה בבדיקת התלות, זכאי לקצבה בשיעור 188% בסך 6,542 ש"ח (החל ב- 01.01.2024).
  • ילד שצבר 13 נקודות ומעלה בבדיקת התלות, זכאי לקצבה בשיעור 235%, בסך 8,313 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) - רמת זכאות חדשה מינואר 2022.

הקצבה משולמת עד שנה רטרואקטיבית ממועד הגשת התביעה, למידע נוסף על תשלום הקצבה לחץ כאן.

חשוב לדעת