מי זכאי לקצבת ילד נכה? (לפי מחלות וליקויים)

קצבת ילד נכה משולמת בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי ילד נכה

כדי  להקל עליכם בחיפוש, לפניך רשימת המחלות והליקויים המזכים בקצבת ילד נכה, בהתאם לתקנות.

חשוב לציין, כי ילד שיש לו יותר מליקוי אחד המזכה בקצבה, תשולם לו הקצבה על-פי הליקוי המזכה בסכום הגבוה יותר.
אם ילדכם אינו סובל מהליקויים המפורטים, מומלץ לקרוא בכל מקרה את הנושאים הבאים: טיפולים רפואיים והשגחה.​