בדיקת תלות בזולת בוועדה רפואית לילד (גיל 3 עד 18)


​​ילד התלוי בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום-יום באופן החורג במידה ניכרת מבני גילו, עשוי להיות זכאי לקצבת ילד נכה מגיל 3 שנים ועד גיל 18 ושלושה חודשים.

קביעת תלות בזולת מחייבת במרבית המקרים בדיקה של הילד בוועדה רפואית. אם הילד אינו יכול להגיע לוועדה עקב נכותו, יש לציין זאת בטופס התביעה, ובהתאם למצבו של הילד תיבדק האפשרות לבדוק אותו בביתו.

מה בודקים בוועדה הרפואית?

הרופא בוועדה בודק את רמת תפקודו של הילד ביחס לבני גילו, כאשר לכל פעולה שהילד מבצע ניתן ניקוד, והזכאות לקצבה נקבעת בהתאם לניקוד שנצבר:

  • ילד שצבר עד 4 נקודות בבדיקת התלות - אינו יהיה זכאי לקצבה בגין תלות, אך יכול להיות זכאי בעילה אחרת.
  • ילד שצבר בין 5 ל-7 נקודות בבדיקת התלות - זכאי לקצבה בשיעור 50%, בסך 1,771 ש"ח (החל ב- 01.01.2024).
  • ילד שצבר בין 8 ל-9 נקודות בבדיקת התלות - זכאי לקצבה בשיעור 112%, בסך 4,099 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) - רמת זכאות חדשה מינואר 2022.
  • ילד שצבר בין  10 ל- 12 נקודות בבדיקת התלות - זכאי לקצבה בשיעור 188% בסך 6,542 ש"ח (החל ב- 01.01.2024).
  • ילד שצבר 13 נקודות ומעלה בבדיקת התלות - זכאי לקצבה בשיעור 235%, בסך 8,313 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) - רמת זכאות חדשה מינואר 2022.

להלן טבלאות הניקוד לפי הפעולות הנבדקות בוועדה:

חשוב לדעת, עבור כל פעולה ניתן לקבל ניקוד פעם אחת, לפי רמת התפקוד התואמת ביותר את תפקודו של הילד

1. ניידות בתוך הבית

רמת ​התפקודגיל 3-5​גיל 5-6​​גיל 6-7
​גיל 7-14
​גיל 14-18
​הילד מרותק למיטה ולא מסוגל לרדת בכוחות עצמו או לצעוד מעט
​3​3​3​3​3
​הילד משתמש בכיסא גלגלים וזקוק לעזרה בהעברה לכיסא או הסעתו, או זוחל וזקוק לעזרה בהעברתו
​3​3​3​3​3
​הילד משתמש בכיסא גלגלים אך עובר בעצמו לכיסא ומסיע עצמו בבית
​1​1​1​1​1
​הילד נייד בעזרת מכשיר או בלעדיו אך זקוק לעזרת אדם בהליכה או בקימה
​1​1​1​1​1
​הילד מסוגל לנוע בכוחות עצמו בזחילה בלבד
​1​1​1​1​1
​הילד עצמאי בעזרת מכשיר (הליכון, מקל וכדומה)
​0​0​0​0​0
​הילד מהלך באופן חופשי
​0​0​0​0​0

2. הלבשה והפשטה

רמת ​התפקודגיל 3-5​גיל 5-6​​גיל 6-7
​גיל 7-14
​גיל 14-18
הילד זקוק לעזרה מלאה בחלק גוף עליון ותחתון
222​3​3
הילד זקוק לעזרה רבה בחלק גוף עליון או תחתון
11122
הילד זקוק לסיוע בהרכבת מכשירים אורטופדיים
​1​1​1​1​1
הילד זקוק לסיוע קל (נעליים, גרביים, כפתור, שריכה)
000​1​1
מתלבש ללא עזרה
00000

3. רחצה

רמת ​התפקודגיל 3-5​גיל 5-6​​גיל 6-7
​גיל 7-14
​גיל 14-18
הילד זקוק לרחצה במיטה
223​3​3
הילד זקוק לעזרה מלאה ברחצה באמבטיה
1
2233
הילד זקוק לעזרה פעילה בחלק מפעולות הרחצה
00​122
הילד זקוק לסיוע קל (גילוח, חפיפת ראש, כפות רגליים וכדומה)
0000​1
הילד זקוק לעזרה בהכנת תנאי הרחצה (כניסה לאמבטיה, נוכחות והדרכה)
00001
​הילד מתרחץ ללא עזרה
​000​​00​

ילד בגיל 3 עד 5, הזקוק לעזרה מלאה ברחצה באמבטיה, יקבל נקודה אחת רק אם הוא זקוק לעזרה בצורה חריגה באופן ניכר מבני גילו.

4. אכילה ושתייה

רמת ​התפקודגיל 3-5​גיל 5-6​​גיל 6-7
​גיל 7-14
​גיל 14-18
הילד זקוק להאכלה מלאה כולל שתייה או לעזרה רבה (כולל אכילה בכף, אכילת מוצקים ושתייה מכוס)
23333
הילד זקוק לעזרה חלקית באכילה או בשתייה
01222
הילד זקוק לסיוע באכילה (אוכל כשמגישים לו, אך כשרעב אינו מסוגל לקחת לעצמו אוכל כמו לחם, פרי או מים)
001​1​1
(לגילאי 14+) אינו מסוגל להכין שתייה חמה, לחמם מנת אוכל או להגישה, אם לא מזכירים לו אינו אוכל
0000​1
אוכל ושותה ללא עזרה
00000

5. היגיינה אישית

רמת ​התפקודגיל 3-5​גיל 5-6​​גיל 6-7
​גיל 7-14
​גיל 14-18
דליפה תמידית של שתן או של צואה (סטומה וכדומה)
555​5​5
הילד לא שולט בשני הסוגרים (צואה ושתן), אינו מטפל בעצמו ותלוי לחלוטין בעזרת הזולת
23333
הילד לא שולט באחד הסוגרים (צואה או שתן) ביום ובלילה, אינו מטפל בעצמו ותלוי לחלוטין בעזרת הזולת
​12222
הילד משתמש בשירותים אך זקוק לעזרה רבה בניידות, הלבשה, והיגיינה אישית
12222
הילד משתמש בשירותים או סיר/בקבוק אך זקוק לעזרה בשתי פעולות מאלו: ניידות, הלבשה, טיפול אישי
01122
הילד משתמש בשירותים או סיר/בקבוק אך זקוק לסיוע מועט באחת פעולות מאלו: ניידות, הלבשה, טיפול אישי​00​​01​1​
​הילד שולט באופן חלקי ואינו מטפל בעצמו; או מרטיב כל לילה באופן קבוע
1​​11​1​​1
הילד שולט בהיגיינה אישית / עצמאי בשירותים ובשימוש באביזרים
​0​00​​00​