משתתף בהכשרה מקצועית


האגף להכשרה מקצועית ולפיתוח כוח-אדם במשרד הכלכלה מקיים קורסים להכשרה ולהסבה מקצועית במגוון רמות ומקצועות.

שירות התעסוקה מפנה להכשרה מקצועית מובטלים חסרי מקצוע או בעלי מקצוע בלתי נדרש למגוון של הכשרות מקצועיות, כדי שירכשו מקצוע חדש, ויגדילו את אפשרויות התעסוקה שלהם.

למובטל שלומד בהכשרה מקצועית ישולמו דמי אבטלה בסכום השווה ל-70% מדמי האבטלה המגיעים לו, ובניכוי התשלומים הניתנים לו בהכשרה המקצועית.
שימו לב, בעקבות משבר הקורונה, מי שנמצא בהכשרה מקצועית מטעם שירות התעסוקה יקבל דמי אבטלה בשיעור מלא בתקופה מ- 1.8.20 עד 31.12.21 (ולא בשיעור של 70%).

עם זאת, נקבעו סוגי הכשרות מקצועיות שבהם ישולמו דמי אבטלה בשיעור מלא:

 • ריתוך לסוגיו ומסגרות
 • עיבוד שבבי ממוחשב לסוגיו
 • מבלטנות
 • מקצועות שלד, בנייה טובה ובנייה מתועשת
 • הפעלת מכונות ובניית כלים ותבניות - התמחויות במתכת או בפלסטיקה
 • טקסטיל - הפעלת מכונות אריגה, צביעה, אשפרה
 • בישול אתני
 • אוטוטרוניקה, מכונאות, חשמלאות והפעלת ציוד מכני הנדסי
 • מיכון חקלאי, ניהול עבודה בחקלאות
 • סייעות מאומנות
 • עובדי ייצור באלקטרוניקה

זכאי לדמי אבטלה המשתתף בהכשרה מקצועית יהיה זכאי לדמי אבטלה בזמן לימודיו לתקופה שלא עולה על מספר ימי האבטלה המרביים המגיעים לו.

זכאי לדמי אבטלה המשתתף בהכשרה מקצועית והשכלתו נמוכה מ-12 שנות לימוד, יהיה זכאי בזמן לימודיו לדמי אבטלה גם עבור התקופה שעולה על ימי האבטלה המרביים המגיעים לו, אך לא יותר מ- 138 ימים.