תנאי הזכאות


​אתה יכול להיות זכאי לדמי אבטלה אם עבדת כשכיר ויצאת ממעגל העבודה, ואתה עונה על כל תנאי הזכאות.

באפשרותך לבדוק את זכאותך לדמי אבטלה במחשבון זכאות לדמי אבטלה.

קיימים 5 תנאי זכאות לקבלת דמי אבטלה:

תנאי ראשון – תושבות

עליך להיות תושב/ת ישראל או תושב ארעי (בידך רישיון לישיבת קבע או רישיון לישיבת ארעי).

תנאי שני – גיל

מלאו לך 20 שנה, ועדיין לא הגעת לגיל 67.

מי שלא מלאו לו 20, יכול להיות זכאי לדמי אבטלה במקרים מסוימים - למידע נוסף לחצו כאן.

תנאי שלישי - הפסקת עבודה

אתה עשוי להיות זכאי לדמי אבטלה אם פוטרת, הפסקת לעבוד מרצונך או הוצאת לחופשה ללא תשלום (חל"ת) ע"י המעסיק.

שים לב, סיבת הפסקת העבודה (פיטורים, הפסקה מרצון, הוצאה לחל"ת) משפיעה על מועד תחילת התשלום - למידע נוסף על סיבות להפסקת עבודה לחץ כאן.

יציאה לחל"ת

בעקבות המלחמה ניתנו הקלות למי שהוצא לחל"ת ביוזמת המעסיק (יש לצרף בטופס המקוון אישור מעסיק) במהלך התקופה מ- 7.10.23 עד 31.12.23:

 • תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה קוצרה ל- 14 יום לפחות (ולא 30 יום כפי שהיה).
 • מי שהוצא לחל"ת לא צריך לנצל את ימי החופשה שנותרו לו אצל המעסיק, כדי לקבל דמי אבטלה.
שים לב, מי שיצא לחל"ת מיוזמתו (גם אם החל"ת מוצדק) - לא יהיה זכאי לדמי אבטלה.

תנאי רביעי - התייצבות בשירות התעסוקה

כדי להיות זכאי לדמי אבטלה עליך להתייצב בשירות התעסוקה.

למידע על קבלת קהל בלשכות שירות התעסוקה בתקופת המלחמה היכנסו לאתר שירות התעסוקה.

חשוב להתייצב בשירות התעסוקה בסמוך להפסקת העבודה גם אם הפסקת לעבוד מרצונך, כדי לממש את זכאותך לדמי אבטלה.
ניתן להירשם און-ליין באתר שירות התעסוקה.
לאחר ההרשמה, יש לעקוב אחר הנחיות שירות התעסוקה בנוגע להתייצבות בלשכת התעסוקה. 
מי שנרשם באתר שירות התעסוקה נדרש להתייצב בלשכה הקרובה למקום מגוריו בתוך 14 יום מהרישום באתר, כדי שזכאותו לדמי אבטלה לא תיפגע. 

תנאי חמישי - תקופת אכשרה

צברת תקופת אכשרה של לפחות 12 חודשי עבודה כשכיר מתוך 18 החודשים האחרונים לפני שנרשמת לראשונה בשירות התעסוקה.

בתקופת האכשרה יכללו רק חודשי עבודה מגיל 18 עד גיל 67. חודשי העבודה לא חייבים להיות רצופים ולא חייבים להיות ממעסיק אחד.

 • מי שפוטר או הוצא לחל"ת ביוזמת המעסיק במהלך התקופה מ-7.10.23 עד 31.12.23 - תקופת האכשרה שעליו לצבור תקוצר ל- 6 חודשים מתוך 18 החודשים שקדמו לרישום בשירות התעסוקה (במקום 12 חודשים). 
  שימו לב, בספירת 6 החודשים לא יובאו בחשבון חודשי שירות סדיר.
 • למי שמקבל קצבת נכות מביטוח לאומי - תקופת האכשרה קוצרה ל- 3 חודשים.

חשוב לדעת, 

 • עבודה בחלק מהחודש נחשבת לחודש עבודה מלא. כלומר, אפילו יום עבודה אחד בחודש ייחשב לך כחודש עבודה.
 • אם לא צברת חודשי עבודה כנדרש, ישנם חודשים נוספים שאינם חודשי עבודה שיכולים להיכלל בתקופת האכשרה - למידע נוסף לחץ כאן.
 • עובד שכיר שמעסיקו אינו תושב ישראל או עובד בשירות דיפלומטי או קונסולרי של מדינת חוץ, יכולים להיות זכאים לדמי אבטלה למרות שהמעסיק שלהם אינו חייב בתשלום דמי ביטוח עבורם, והם משלמים את דמי הביטוח עבור עצמם.

מי לא זכאי לדמי אבטלה?

העובדים האלה לא מבוטחים בביטוח אבטלה, ולכן לא יכולים להיות זכאים לדמי אבטלה:

 • עובד עצמאי
 • בעל שליטה בחברת מעטים - לא זכאי לדמי אבטלה גם אם הוא עובד בה כשכיר.
 • חבר קיבוץ וחבר מושב שיתופי - לא זכאים לדמי אבטלה, אלא אם הם עובדים כשכירים מחוץ למשק או אם הקיבוץ מעסיק אותם כשכירים.