כמה זמן אפשר לקבל דמי אבטלה?


מספר הימים המרבי שתוכל לקבל עבורם דמי אבטלה, נקבע בהתאם לגילך ומספר התלויים בך ( בן זוג תלוי , בת זוג תלויהילד).

מספר הימים שנקבעו לך ניתנים לניצול במהלך 12 החודשים, המתחילים ב-1 בחודש בו התייצבת לראשונה בשירות התעסוקה.
ימי האבטלה משולמים לך במהלך שנה זו בהתאם לדיווחים על התייצבויותך בשירות התעסוקה.

חשוב לדעת, התקופה המרבית שבה אתה זכאי לדמי אבטלה יכולה להשתנות בהתאם לשינויים שחלים בגילך או במספר התלויים בך.

מספר ימי האבטלה המרביים המגיעים לך לפי גילך ומספר התלויים בך

קבוצת גילעד 2 תלויים​3 תלויים ויותר​
עד 25​ ​50 ימים
​138 ימים
25 עד 28​​67 ימים
​138 ימים
28 עד 35​​100 ימים
​138 ימים
35 עד 45 ​138 ימים
​175 ימים
45 ומעלה​
​175 ימים
​175 ימים
 
למספר ימי האבטלה המרביים שתוכל לקבל בכל חודש לחץ כאן.

תוספת ימי אבטלה לנשים בגילאי 57 עד 67

נשים בגילאי 57 עד 67, שנולדו מ- 1.1.1960 ואילך, יהיו זכאיות מינואר 2022 לקבל דמי אבטלה עבור 300 ימים לכל היותר (במקום 175 ימים כפי שהיה עד כה) בתקופה של 18 חודשים (במקום 12 חודשים).
שימו לב, מי שקיבלה ימי אבטלה בתקופת הקורונה (ממרץ 2020 עד דצמבר 2021) - ימים אלה יילקחו בחשבון בספירת הימים.

מספר ימי אבטלה למי שמגיש תביעה לדמי אבטלה שנה אחר שנה

אם הגשת תביעה לדמי אבטלה שנה אחר שנה (לדוגמה בשנת 2018 ובשנת 2019), מספר הימים שעבורם תוכל לקבל דמי אבטלה בתביעה החדשה, יחושב בכל חודש בהתאם לימי האבטלה שקיבלת ב-11 החודשים שקדמו לחודש התשלום, גם אם ימי האבטלה שייכים לתביעה קודמת. 
   
אופן החישוב:
  • אם ב-11 החודשים הקודמים שולמו לך דמי אבטלה עבור מספר ימי האבטלה המרביים שלהם אתה זכאי - לא תוכל לקבל דמי אבטלה בעד חודש זה.
  • אם ב-11 החודשים הקודמים שולמו לך דמי אבטלה עבור מספר ימי אבטלה הנמוך ממספר ימי האבטלה המרביים שלהם אתה זכאי- תקבל דמי אבטלה בעד חודש זה עד למכסת ימי האבטלה שלהם אתה זכאי, לכל היותר.

שים לב, הבדיקה של מספר ימי האבטלה שתוכל לקבל מתבצעת כל חודש מחדש, בהתבסס על מספר ימי האבטלה ששולמו לך ב-11 החודשים הקודמים. כלומר, הנתון של מספר ימי האבטלה ששולמו ב-11 החודשים הקודמים משתנה בכל חודש.

לדוגמה:

מובטל שקיבל דמי אבטלה בשנת 2018, הגיש תביעה נוספת לדמי אבטלה בשנת 2019 ובתביעה החדשה נקבעה לו זכאות ל- 175 ימי אבטלה. הוא התייצב בשירות התעסוקה בחודש 11/2019 ונרשמו לו 25 ימי אבטלה. להלן חישוב ימי האבטלה המגיעים לו בכל חודש:

  • אם ב-11 החודשים הקודמים, 12/2018 עד 10/2019, קיבל דמי אבטלה עבור 175 ימים - הוא לא יקבל דמי אבטלה בעד חודש 11/2019.
  • אם ב-11 החודשים הקודמים קיבל דמי אבטלה עבור 150 ימים - בחודש 11/2019 יקבל דמי אבטלה עבור 25 ימים, לפי החישוב הבא:  25= 150 - 175
  • אם ב-11 החודשים הקודמים קיבל דמי אבטלה עבור 160 ימים- בחודש 11/2019 יקבל דמי אבטלה עבור 15 ימים, לפי החישוב הבא:     15= 160 - 175

וכך בחודש 12/2019, כדי לדעת כמה ימי אבטלה יקבל בחודש זה, תתבצע בדיקה של מספר ימי האבטלה ששולמו לו בחודשים 1/2019 - 11/2019.

מספר ימי אבטלה למובטל שעדיין לא מלאו לו 40 שנה, והוא מגיש יותר מתביעה אחת לדמי אבטלה בתוך 4 שנים

הכללים שפורטו למעלה לא חלים על מובטל זה. 

מספר הימים שעבורם תוכל לקבל דמי אבטלה בכל התביעות לא יעלה על 180% ממספר הימים המרביים שלהם אתה זכאי.

כלומר, אם קיבלת דמי אבטלה עבור כל הימים המרביים, ולאחר מכן הגשת בקשה נוספת לדמי אבטלה, ולא חלפו 4 שנים מתחילת הזכאות הקודמת, תקבל בפעם השנייה דמי אבטלה רק עבור 80% ממספר הימים שמגיעים לך.
לאחר מכן לא תהיה זכאי יותר לדמי אבטלה עד לסיום 4 השנים.

בעקבות המלחמה, מובטל חוזר שפוטר או הוצא לחל"ת ע"י מעסיקו במהלך התקופה מ- 7.10.23 עד 31.12.23, 
הגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה בתקופה זו, וסיים את ימי הזכאות לדמי אבטלה - יקבל הארכה אוטומטית של ימי האבטלה עד ל-31.12.23 או עד תום תקופת הוראת השעה, אם ניצל את כל 180% ימי הזכאות שלו במהלך 4 שנים.

למידע נוסף ומידע על מובטל חוזר שמלאו לו 40  לחץ כאן

מספר ימי אבטלה לחיילים משוחררים, למסיימי שירות לאומי וללומדים בהכשרה מקצועית

הפחתה במספר ימי האבטלה שלך

אם שירות התעסוקה הציע לך עבודה מתאימה, הכשרה, השתלמות או הסבה מקצועית, וסירבת לקבלה, יופחתו לך 30 ימים ממספר הימים המגיעים לך, ולא ישולמו לך דמי אבטלה עבור 90 הימים שמיום הסירוב, בכל פעם שתסרב.

שולמו דמי אבטלה עבור ימי האבטלה המרביים המגיעים לך

אם שולמו לך דמי אבטלה עבור כל ימי האבטלה המגיעים לך, ועדיין לא מצאת עבודה, תוכל לבדוק זכאותך לגמלת הבטחת הכנסה.

למידע נוסף על תנאי הזכאות להבטחת הכנסה לחץ כאן.