מתמחים בעריכת דין ובראיית חשבון


בחינות לשכת עורכי הדין

אם אתה נבחן בבחינה של לשכת עורכי הדין, אתה לא זכאי לדמי אבטלה ב-2 החודשים שלפני מועד הבחינה.


בחינות מועצת רואי החשבון

אם אתה נבחן בבחינה הסופית (חלק ב') של רואי החשבון, בנושא חשבונאות פיננסית או בנושא ביקורת, אתה לא זכאי לדמי אבטלה ב-2 החודשים שלפני מועד הבחינה.