מתמחים בעריכת דין ובראיית חשבון


נבחן בבחינה של לשכת עורכי הדין

אם אתה נבחן בבחינה של לשכת עורכי הדין - לא תהיה זכאי לדמי אבטלה ב-2 החודשים שלפני מועד הבחינה.

נבחן בבחינה של מועצת רואי החשבון

אם אתה נבחן בבחינה הסופית (חלק ב') של רואי החשבון, בנושא חשבונאות פיננסית או בנושא ביקורת -  לא תהיה זכאי לדמי אבטלה ב-2 החודשים שלפני מועד הבחינה.