חודשים נוספים שיכולים להיכלל בתקופת האכשרה


אחד מתנאי הזכאות לדמי אבטלה הוא צבירת תקופת אכשרה של לפחות 12 חודשי עבודה כשכיר מתוך 18 החודשים האחרונים, לפני שנרשמת לראשונה בשירות התעסוקה.

אם לא צברת 12 חודשי עבודה, ישנם חודשים נוספים שאינם חודשי עבודה שיכולים להיכלל בתקופת האכשרה:
 • חודשי שירות סדיר - עד 6 חודשים שבהם שירתת כחייל בשירות סדיר.
 • חודשי התנדבות בשירות לאומי או שירות לאומי-אזרחי - עד 6  חודשים שבהם התנדבת בשירות לאומי או שירות אזרחי. ניתן לכלול תקופה זו רק למי שסיים/ה התנדבות של 24 חודשים, וכן למי שהתנדבה 6 חודשים לפחות, ונישאה בתוך 30 ימים מהיום שבו היא הפסיקה את השירות.
 • שירות מילואים
 • חופשה ללא תשלום - ניתן לכלול בתקופה האכשרה שני חודשים ראשונים של חופשה ללא תשלום, שבהם המעסיק שילם עבורך דמי ביטוח.
 • ימי חופשה וחג - עבורם שולם לך שכר. עם זאת, ימי פדיון חופשה ששולמו בגלל ניתוק יחסי עבודה לא יכולים להיכלל בתקופת האכשרה.
 • ימי אבל - שהיו בתקופה שבה עבדת, גם אם המעסיק לא שילם עבורם שכר.
 • תקופת מחלה שהיית זכאי עבורה לדמי מחלה כעובד.
 • תקופה שעבורה שולמו לך הקצבאות האלה מביטוח לאומי: דמי פגיעה בעבודה, דמי לידה או קצבה לשמירת היריון.
 • תקופה שעבורה שולמו לך פיצויים בגלל אי-מתן הודעה מוקדמת על פיטורים.
 • עבודה בחוץ לארץ - יכולה לשמש כתקופת אכשרה רק למי שעבד בחו"ל אצל מעסיק ישראלי על פי חוזה שנחתם בישראל. עם זאת, מי שעבד במדינה שעימה יש לישראל אמנה בענף אבטלה (אוסטריה, הולנד ושבדיה), יוכל בתנאים מסוימים לצרף את תקופות האכשרה שצבר במדינות אלה.

שימו לב, תקופת שירות סדיר ושירות לאומי אינם נכללים במסגרת קיצור תקופת האכשרה ל-6 חודשים בעקבות משבר הקורונה.


אם ב-18 החודשים האחרונים לא עבדת בגלל אחת או יותר מהסיבות הבאות, ניתן להאריך את תקופת ההתייחסות של  18 החודשים שלפיהם בודקים את תקופת האכשרה:

 • הכשרה מקצועית - על פי הפנייה או אישור של שירות התעסוקה - הארכה של עד 12 חודשים.
 • מחלה או תאונה - שלא שולמו עבורם דמי מחלה - הארכה של עד 6 חודשים
 • חופשת לידה - לפי סעיף 6 לחוק עבודת נשים, אם לא שולמה עבורה דמי לידה.
 • שמירת הריון - אם לא שולמה עבורה קצבה לשמירת היריון.
 • חופשה ללא תשלום לאחר לידה לפי סעיף 7 לחוק עבודת נשים - הארכה של עד כרבע ממספר החודשים שבהם עבדת, אך לא יותר מ-12 חודשים מיום הלידה.
 • היעדרות מעבודה מסיבות שאינן תלויות בך - הארכה של עד חודש.