אבטלה


​בעקבות המלחמה חלו הקלות ושינויים בזכאות לדמי אבטלה למי שפוטר או הוצא לחל"ת ע"י מעסיקו במהלך התקופה שמ-7.10.23 עד 31.12.23.


שימו לב, מי שלא זכאי לדמי אבטלה או שהכנסותיו מאבטלה נמוכות – מומלץ לבדוק זכאות לקצבת הבטחת הכנסה. לתנאי הזכאות לחצו כאן.

מי שהפסיק לעבוד לפני 7.10.23

תביעתו לדמי אבטלה תיבדק בהתאם לתנאי הזכאות הרגילים
למידע על הגשת תביעה לחצו כאן.

מי שפוטר או הוצא לחל"ת ע"י המעסיק במהלך התקופה שמ-7.10.23 עד 31.12.23 והגיש תביעה חדשה, יקבל את ההקלות הבאות:

קיצור תקופת אכשרה 

  • תקופת האכשרה לקבלת דמי אבטלה קוצרה ל-6 חודשים מתוך 18 החודשים שקדמו לרישום בשירות התעסוקה (במקום 12 חודשים). 
    שימו לב, בספירת 6 החודשים לא יובאו בחשבון חודשי שירות סדיר.
  • למי שמקבל קצבת נכות מביטוח לאומי – תקופת האכשרה קוצרה ל-3 חודשים.

ביטול הפחתת ימי אמתנה בחודש הראשון

לא יופחתו 5 ימי אמתנה בחודש האבטלה הראשון, אולם הם ינוכו כל ארבעה חודשים רצופים.

קיצור תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה

  • תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה קוצרה ל-14 יום לפחות (ולא 30 יום כפי שהיה).
  • ביטול החובה לנצל את ימי החופשה: מי שהוצא לחל"ת לא צריך לנצל את ימי החופשה שנותרו לו אצל המעסיק כדי לקבל דמי אבטלה.

הארכת ימי האבטלה למובטל חוזר שטרם מלאו לו 40

מובטל שעדיין לא מלאו לו 40, והוא הגיש מספר תביעות לדמי אבטלה ב-4 השנים האחרונות – יכול לקבל בשגרה תשלום כולל של עד % 180 מימי הזכאות שלו במהלך 4 שנים.

בעקבות המלחמה, מובטל חוזר שפוטר או הוצא לחל"ת ע"י מעסיקו בין התאריכים 7.10.23 ו-31.12.23 והגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה בתקופה זו, וסיים את ימי הזכאות לדמי אבטלה – יקבל הארכה אוטומטית של ימי האבטלה עד ל-31.12.23 או עד תום תקופת הוראת השעה, אם ניצל את כל 180% ימי הזכאות שלו במהלך 4 שנים.

 

דמי אבטלה למי שפונו מיישוביהם

מבוטח המתגורר ביישוב שפונה לפי החלטת הממשלה (לרבות מובטל חוזר מתחת לגיל 40) – יכול להיות זכאי לדמי אבטלה בתקופה שמ-7.10.23 עד 31.12.23 או עד תום תקופת הוראת השעה, ללא הגבלה של ימים, רק אם סיים את ימי הזכאות לדמי אבטלה.

אם שנת הזכאות שלו לדמי אבטלה הסתיימה בתקופה זו, היא תוארך באופן אוטומטי עד לתאריך 31.12.23.

לבדיקה האם היישוב שלך פונה לפי החלטת ממשלה, הכנס שם יישוב:דמי אבטלה לעובדים לפי צו סיווג  מבוטחים

מדריכים, מרצים, מורים, אומנים ומורי דרך, העונים לצו סיווג מבוטחים, שמקום עבודתם הפסיק את הפעילות בעקבות המלחמה - יכולים להיות זכאים לדמי אבטלה.

למידע לחצו כאן

רישום והתייצבות בשירות התעסוקה

אחד מתנאי הזכאות לדמי אבטלה הוא רישום והתייצבות בשירות התעסוקה.
למידע על קבלת קהל בלשכות שירות התעסוקה בתקופת המלחמה היכנסו לאתר שירות התעסוקה.

הגשת תביעה לדמי אבטלה

שידור טופס 100 על ידי המעסיק לצורך זירוז הטיפול בתביעה לדמי אבטלה

כדי לזרז את הטיפול בתביעתך ולהימנע מדרישת מסמכים מיותרים, חשוב מאוד לוודא שהמעסיק שלך ישדר לנו טופס 100 (נתוני שכר שלך) לאחר הפסקת העבודה, ובו יפרט את תאריך הפסקת העבודה ואת יתרת ימי החופשה אם הוצאת לחל"ת.

למי שקיימת תביעה בתוקף

אין צורך להגיש תביעה נוספת, אלא לדווח באתר אם ישנה הפסקת עבודה חדשה.