קטלוג חדר מחקר


ה'דטה-פאנל' הינו מאגר נתונים על כלל האוכלוסיה (דהיינו הוא אינו רק מדגם) שנבנה במנהל המחקר והתכנון של המוסד לביטוח הלאומי בשנים האחרונות. הוא נכנס לשימוש פנימי ביולי 2013 ומעט מאוחר יותר גם החל לשמש לבניית קבצים לחוקרי חדר המחקר שהביטוח הלאומי יזם והחל להעמיד לרשות החוקרים ממקומות רבים בישראל. בחדר המחקר נמצאים חוקרים על בסיס אישור מיוחד של מנהל המחקר ושל האחראים לאבטחת מידע בביטוח הלאומי. מטרתו לאפשר להרחיב את הידע על החברה והמשק בישראל, לחקור תהליכי שינוי בתחומים החברתיים והכלכליים ולבחון את הקשרים בין תחומי המשק והחברה השונים באמצעות מחקרים שמבוססים על נתוני פרט בלתי מזוהים.

ה'דטה פאנל' מאגד נתונים דמוגרפיים של הפרט, נתוני שכר ונתוני קצבאות. הקבצים שמזינים את המאגר הינם קבצים שטוחים (כלומר נגזרים באופן חד פעמי) ורובם מתעדכנים ברמה חודשית. המאגר בנוי כרשומה יחידה לפרט לחודש, אך ניתן לקבל מידע גם ברמה השנתית.

נתוני השכר מתקבלים פעם בשנה (ברמה שנתית) ובפיגור של כשנתיים בשל אופן הדיווח של המעסיקים. לאחרונה חל קיצור משמעותי של הפיגור וצוות הדטה פאנל פועל להכללת נתונים אלה בתהליך מזורז.

להלן פירוט לגבי המשתנים העיקריים הזמינים לצרכי מחקר לעבודה בחדר המחקר. אפשר לפנות לצוות חדר המחקר והרפרנטים לצורך קבלת הכוונה וייעוץ לגבי משתנים נוספים בתחום הקצבאות היכולים להיות רלוונטיים למחקר הספציפי, במידה שהם נגישים למנהל המחקר והתכנון.

לקטלוג חדר המחקר