חייל בשירות חובה, חייל מתנדב ומשרת בשירות לאומי


  • חייל בשירות חובה או חייל מתנדב וכן מתנדב בשירות לאומי המגישים תביעה לקצבת נכות לראשונה, תיערך בדיקת זכאותם כפי שמקובל לגבי כל מבוטח אחר. לצורך הערכת הכושר להשתכר יידרש לעתים מידע על תפקוד החייל או המתנדב במסגרת שבה הוא נמצא.
  • חייל או מתנדב בשירות חובה וכן מתנדב בשירות לאומי שנקבעה להם קצבת נכות לזמן לא מוגבל לפני שהתחילו לשרת בצה"ל או בשירות לאומי, לא תופחת הקצבה המשולמת להם כל עוד הם משרתים בשירות חובה או בשירות לאומי.
  • מי שנקבעה לו נכות רפואית זמנית ודרגת אי-כושר לזמן מוגבל, יוזמן להמשך אבחון רפואי ולהערכת המשך הזכאות כפי שמקובל.