הודעה על שינויים


חשוב שתודיע לנו על כל שינוי, שעשוי להשפיע על זכאותך לקצבה או על תשלום הקצבה, בתוך 30 יום ממועד השינוי.

  • שינוי בהכנסותיך ובהכנסות בת הזוג.
  • שינוי במצבך המשפחתי
  • שינוי כתובת או טלפון
  • שינוי בפרטי חשבון בנק - ניתן לשנות באמצעות אתר האינטרנט

למה חשוב שתודיע לנו על השינויים בהכנסותיך?

כאשר אינך עובד, הביטוח הלאומי מפחית מקצבת הנכות שלך דמי ביטוח בריאות, אולם אם תתחיל לעבוד, דמי ביטוח הבריאות יופחתו מהמשכורת שלך. לכן עליך להודיע לנו על התחלת עבודתך לאחר שתקבל את תלוש השכר הראשון, כדי שנפסיק להפחית את דמי הבריאות מקצבתך.

בנוסף, הקצבה משולמת בהתאם להכנסתך. אם הכנסותיך השתנו, עליך להודיע לנו, כדי שנעדכן את סכום קצבתך בהתאם וכך תוכל להימנע מחובות.

איך מודיעים לביטוח הלאומי על השינויים בהכנסות?

עלייך לשלוח את המסמכים הבאים:

  • תלוש שכר – אם התחלת לעבוד, או  אם היה שינוי כלשהו בהכנסותיך.
  • אישור הפסקת עבודה מהמעסיק – אם הפסקת לעבוד.

את המסמך הרלוונטי תוכל לשלוח אלינו ישירות דרך אתר האינטרנט.
אפשר לשלוח את המסמכים גם באמצעות פקס, דואר או בהגעה לסניף.