מאושפז במוסד ציבורי


נכה השוהה במוסד, מקבל את כל צרכיו מהמוסד שבו הוא שוהה.
לפיכך, מי שזכאי לקצבת נכות, ומאושפז במוסד ציבורי (כמו מרכזים לבריאות הנפש ומוסדות המוכרים על ידי משרד הרווחה), ויותר ממחצית הוצאות החזקתו הן על חשבון המוסד - תחולק הקצבה בין הזכאי לבין המוסד הציבורי.

החלוקה תתבצע לאחר 90 ימים של שהייה במוסד. כאשר לפחות 60 מתוכם הם רצופים וייתר הימים נצברו במהלך 12 החודשים שקדמו למועד בקשת החלוקה על ידי המוסד.

המוסד הציבורי אחראי להעביר לביטוח הלאומי את הבקשה לחלוקת הקצבה.

שיעורי חלוקת הקצבה משתנים בהתאם לזכאות הנכה לקצבה, לתוספת עבור בן/בת זוג וילדים ואופי האשפוז.

סכום הקצבה של השוהה במוסד: 1,227 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) לכל דרגות הנכות.