מאושפז במוסד ציבורי


נכה השוהה במוסד, מקבל את כל צרכיו מהמוסד שבו הוא שוהה. לפיכך, מי שזכאי לקצבת נכות, ומאושפז במוסד שהינו גוף ציבורי (כמו מרכזים לבריאות הנפש ומוסדות המוכרים על ידי משרד הרווחה), ויותר ממחצית הוצאות החזקתו הן על חשבון המוסד שבו הוא מאושפז, תחולק הקצבה בין הזכאי לבין המוסד הציבורי.

שיעורי חלוקת הקצבה משתנים בהתאם לזכאות הנכה לקצבה, לתוספת עבור בן/בת הזוג והילדים ואופי האשפוז.

המוסד הציבורי אחראי להעביר לביטוח הלאומי את הבקשה לחלוקת הקצבה.

סכום הקצבה: 1,058 ש"ח (החל ב- 01.01.2022) לכל דרגות הנכות.