מתי עליך לבצע תיאום דמי ביטוח?


מי נדרש לבצע תיאום דמי ביטוח:

  • עובד כשכיר במספר מקומות עבודה
  • מקבל פנסיה מוקדמת שגם עובד כשכיר במקום עבודה אחד או יותר  (לעניין  ניכוי דמי ביטוח - המעסיק נחשב כמעסיק עיקרי ומשלם הפנסיה כמעסיק משני).
  • מקבל פנסיה מוקדמת משני מקורות או יותר

מתי עליך לבצע תיאום דמי ביטוח:

  • אם הכנסתך החודשית מ המעסיק העיקרי או ממשלם הפנסיה המוקדמת נמוכה מ- 60% מהשכר הממוצע - 6,331 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).
  • אם הכנסתך החודשית מכל המעסיקים או ממשלמי הפנסיה המוקדמת גבוהה ממקסימום ההכנסה (ההכנסה המרבית) לתשלום דמי ביטוח - 44,020 ש"ח (החל ב- 01.01.2020)

באפשרותך לבצע תיאום בקלות ובמהירות