מתי עליך לבצע תיאום דמי ביטוח?


מי צריך לבדוק אם עליו לבצע תיאום דמי ביטוח:

  • עובד כשכיר במספר מקומות עבודה.
  • מקבל פנסיה מוקדמת שגם עובד כשכיר במקום עבודה אחד או יותר (לעניין  ניכוי דמי ביטוח - המעסיק נחשב כמעסיק עיקרי ומשלם הפנסיה כמעסיק משני).
  • מקבל פנסיה מוקדמת משני מקורות או יותר.

מתי עליך לבצע תיאום דמי ביטוח:

  • אם הכנסתך החודשית מהמעסיק העיקרי או ממשלם הפנסיה המוקדמת נמוכה מ - 7,522 ש"ח (החל ב- 01.01.2024).
  • אם הכנסתך החודשית מכל המעסיקים גבוהה מההכנסה המקסימלית לתשלום דמי ביטוח בסך 49,030 ש"ח (החל ב- 01.01.2024)
  • אם הכנסתך החודשית מהמעסיק העיקרי גבוהה מ- 7,522 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) והכנסתך החודשית מכל המעסיקים נמוכה מ- 49,030 ש"ח (החל ב- 01.01.2024)אינך צריך לבצע תיאום דמי ביטוח לשנה הנוכחית, כיוון שקיבלת את מלוא הניכוי בשיעור המופחת אצל המעסיק העיקרי.
    תוכל לבצע תיאום דמי ביטוח עבור שנים קודמות, אם לא קיבלת את מלוא הניכוי בשיעור המופחת אצל המעסיק העיקרי.

אופן ניכוי דמי הביטוח מהכנסותיך:

שים לב, בחוק נקבעו כללים ברורים לסדר ניכוי דמי הביטוח מהכנסותיך. להלן הסדר שנקבע:

1. הכנסות כשכיר

2. הכנסות כעצמאי

3. הכנסות שלא מעבודה

4. הכנסות מפנסיה מוקדמת

לא ניתן לבקש לשנות את הסדר.

באפשרותך לבצע תיאום דמי ביטוח בקלות ובמהירות