בדיקת ילד עם עיכוב התפתחותי בוועדה רפואית (עד גיל 3)


​ילד הסובל מעיכוב התפתחותי באופן החורג במידה ניכרת מבני גילו, עשוי להיות זכאי לקצבת ילד נכה מגיל 91 יום ועד גיל 3 שנים.

קביעת עיכוב התפתחותי מחייבת במרבית המקרים בדיקה של הילד בוועדה רפואית. אם הילד אינו יכול להגיע לוועדה עקב נכותו, יש לציין זאת בטופס התביעה, ובהתאם למצבו של הילד תיבדק האפשרות לבדוק אותו בביתו.

הרופא בוועדה בודק את תפקודו של הילד ביחס לבני גילו, כאשר לכל פעולה ניתן ניקוד, והזכאות נקבעת בהתאם לניקוד שנצבר.

להלן הבדיקות שמתבצעות לילד, והניקוד שניתן לו בהתאם לגילו:

ילד בגיל 3 עד 6 חודשים

כדי להיות זכאי לקצבה בגיל זה יש לצבור: 2 נקודות.

פעולות הנבדקות במהלך הבדיקה והניקוד הניתן עבור כל פעולה:

 • הילד לא מרים ראש בשכיבה על הבטן - נקודה אחת
 • הילד לא מושיט יד לחפץ - נקודה אחת
 • הילד לא מתהפך מהצד לבטן או לגב - נקודה אחת

ילד בגיל 7 עד 12 חודשים

כדי להיות זכאי לקצבה בגיל זה יש לצבור: 4 נקודות.

פעולות הנבדקות במהלך הבדיקה והניקוד הניתן עבור כל פעולה:

 • הילד לא מרים ראש בשכיבה על הבטן - 2 נקודות
 • הילד לא מושיט יד לחפץ - 2 נקודות
 • הילד לא מתהפך מהצד לבטן או לגב - 2 נקודות
 • הילד נופל כשמושיבים אותו - נקודה אחת
 • הילד לא מתהפך מהבטן לגב - נקודה אחת
 • הילד לא מביא דברים לפיו - נקודה אחת
 • הילד לא מחזיק את ראשו יציב - נקודה אחת

ילד בגיל 13 עד 18 חודשים

כדי להיות זכאי לקצבה בגיל זה יש לצבור: 9 נקודות.

פעולות הנבדקות במהלך הבדיקה והניקוד הניתן עבור כל פעולה:

 • הילד לא מרים ראש בשכיבה על הבטן - 3 נקודות
 • הילד לא מושיט יד לחפץ - 3 נקודות
 • הילד לא מתהפך מהצד לבטן או לגב - 3 נקודות
 • הילד נופל כשמושיבים אותו - 2 נקודות
 • הילד לא מתהפך מהבטן לגב - 2 נקודות
 • הילד לא מביא דברים לפיו - 2 נקודות
 • הילד לא מחזיק את ראשו יציב - 2 נקודות
 • הילד לא מתיישב או לא עומד עם עזרה - נקודה אחת
 • הילד לא מתהפך מהגב לבטן - נקודה אחת
 • הילד לא זוחל על הגחון - נקודה אחת
 • הילד לא מעביר מיד ליד - נקודה אחת

ילד בגיל 19 עד 24 חודשים

כדי להיות זכאי לקצבה בגיל זה יש לצבור: 15 נקודות.

פעולות הנבדקות במהלך הבדיקה והניקוד הניתן עבור כל פעולה:

 • הילד לא מרים ראש בשכיבה על הבטן - 4 נקודות
 • הילד לא מושיט יד לחפץ - 4 נקודות
 • הילד לא מתהפך מהצד לבטן או לגב - 4 נקודות
 • הילד נופל כשמושיבים אותו - 3 נקודות
 • הילד לא מתהפך מהבטן לגב - 3 נקודות
 • הילד לא מביא דברים לפיו - 3 נקודות
 • הילד לא מחזיק את ראשו יציב - 3 נקודות
 • הילד לא מתיישב או לא עומד עם עזרה - 2 נקודות
 • הילד לא מתהפך מהגב לבטן - 2 נקודות
 • הילד לא זוחל על הגחון - 2 נקודות
 • הילד לא מעביר מיד ליד - 2 נקודות
 • הילד לא עומד לבד - נקודה אחת
 • הילד לא מתיישב - נקודה אחת
 • הילד לא זוחל על 4 גפיים - נקודה אחת
 • הילד לא עובר את קו האמצע - נקודה אחת
 • הילד לא מבצע 'תפיסת פינצטה' - נקודה אחת

ילד בגיל 25 עד 36 חודשים

כדי להיות זכאי לקצבה בגיל זה יש לצבור: 22 נקודות.

פעולות הנבדקות במהלך הבדיקה והניקוד הניתן עבור כל פעולה:

 • הילד לא מרים ראש בשכיבה על הבטן - 5 נקודות
 • הילד לא מושיט יד לחפץ - 5 נקודות
 • הילד לא מתהפך מהצד לבטן או לגב - 5 נקודות
 • הילד נופל כשמושיבים אותו - 4 נקודות
 • הילד לא מתהפך מהבטן לגב - 4 נקודות
 • הילד לא מביא דברים לפיו - 4 נקודות
 • הילד לא מחזיק את ראשו יציב - 4 נקודות
 • הילד לא מתיישב או לא עומד עם עזרה - 3 נקודות
 • הילד לא מתהפך מהגב לבטן - 3 נקודות
 • הילד לא זוחל על הגחון - 3 נקודות
 • הילד לא מעביר מיד ליד - 3 נקודות
 • הילד לא עומד לבד - 2 נקודות
 • הילד לא מתיישב - 2 נקודות
 • הילד לא זוחל על 4 גפיים - 2 נקודות
 • הילד לא עובר את קו האמצע - 2 נקודות
 • הילד לא מבצע 'תפיסת פינצטה' - 2 נקודות
 • הילד לא הולך לבד - נקודה אחת
 • הילד לא משרטט בעיפרון או בצבע - נקודה אחת
 • הילד לא עולה במדרגות עם עזרה - נקודה אחת