בדיקת זכאות לגמלת סיעוד


כל השדות הם חובה. שלבים במחשבון עשויים להשתנות בהתאם לערכים המוזנים.
מחשבון זה נועד לסייע לך לבדוק האם אתה זכאי להטבות במסגרת גמלת סיעוד. המחשבון יסייע לך להכיר את התנאים המזכים בגמלת סיעוד. בנוסף, תקבל הנחיות לגבי מסמכים שיש לצרף לתביעה לגמלת סיעוד.
הזכאות לגמלה תיקבע רק לאחר הגשת התביעה ולאחר בדיקה של עמידה בתנאי הזכאות ובתוכם גם בדיקה תלות בביצוע פעולות היום יום.

מי שאינו מקבל גמלת סיעוד, יכול לבדוק במחשבון:
  • זכאות משוערת לקצבת סיעוד.
  • האם ההכנסות שלו הן בתחום המאפשר קבלת גמלת סיעוד.
מי שמקבל קצבת סיעוד, יכול לבדוק במחשבון:
  • האם שינוי בהכנסות או במצב המשפחתי יכול להביא לשינוי ברמת הזכאות.
  • האם מצבו התפקודי יכול להביא לשינוי ברמת הזכאות.
למקבלי קצבת סיעוד מומלץ לברר לפני הכניסה למחשבון את רמת הזכאות הנוכחית והאם הקצבה מופחתת בגלל הכנסות.
את המידע אפשר למצוא במכתב אישור הזכאות שנמצא גם באתר האישי.
מצב משפחתי: