בדיקת זכאות לגמלת סיעוד


כל השדות הם חובה. שלבים במחשבון עשויים להשתנות בהתאם לערכים המוזנים.
גמלת סיעוד ניתנת לאנשים שהגיעו לגיל פרישה וסובלים ממחלות ובעיות רפואיות חריפות או כרוניות המלוות בתסמינים וקשיים הגורמים למוגבלות בביצוע פעולות היום יום בבית (ניידות, רחצה, הלבשה, אכילה, טיפול בהפרשות ושמירה על היגיינה) ובשל כך זקוקים לסיוע של הזולת.
נוסף על כך הגמלה מיועדת לאנשים שזקוקים להשגחה ופיקוח צמוד של הזולת בשל מצב רפואי ותפקודי המעמיד אותם בסכנת חיים מידית או בסכנה לפגיעה בעצמם או באחרים. הקצבה נועדה לסייע לזקן לקבל את העזרה שלה הוא זקוק בהתאם לרמת הקושי או המוגבלות והתלות בסיוע של אדם אחר.
מחשבון זה יסייע לך להכיר את התנאים המזכים בגמלת סיעוד ולבדוק אם אתה זכאי לגמלת סיעוד ולהטבות במסגרת הגמלה . לידיעתך ובסוף המחשבון תוכל לקבל הנחיות על המידע הרפואי והמסמכים הרפואיים שיש לצרף לתביעה לצורך בחינת זכאות לגמלת סיעוד.

אם אינך מקבל גמלת סיעוד, תוכל לבדוק במחשבון:
  • זכאות משוערת לקצבת סיעוד בהתאם למצבך הרפואי והתפקודי.
  • רמת הזכאות לקצבת הסיעוד המגיעה לך בהתאם להכנסותיך ובהתאם למצבך המשפחתי.
אם אתה מקבל גמלת סיעוד, תוכל לבדוק במחשבון:
  • אם החמרה במצבך הרפואי והתפקודי או במצבך המשפחתי יכולים להביא לשינוי ברמת הזכאות
  • אם שינוי בהכנסותיך יכול להביא לשינוי בהיקף הזכאות (מלאה או מופחתת).
מחשבון זה נועד להערכה ראשונית בלבד. הזכאות לגמלה תיקבע על ידי הביטוח הלאומי רק לאחר הגשת תביעה ובדיקה של עמידה בתנאי הזכאות ובתוכם גם בדיקת תלות בביצוע פעולות היום יום.
לתשומת לבך, אם אתה מקבל אחת מהקצבאות הבאות: שירותים מיוחדים לנכים, נפגעי פעולות איבה, יהיה עליך לבחור בין קבלת שירות דרך קצבת סיעוד לבין המשך קבלת הקצבה האחרת.
אני מקבל גמלת סיעוד מביטוח לאומי
כדי להיות זכאי לקבל גמלת סיעוד יש צורך לעמוד בתנאי סף, מבחן הכנסות, והערכת מבחן תפקודי
אני מעוניין לבדוק

אני בגיל פרישה

יש להזין תאריך לדוגמא: 25/01/2000
מין:
אני מעוניין לבדוק

השאלה הבאה מתייחסת לזכאותך הנוכחית לסיעוד. פרטים מלאים על הזכאות הנוכחית שלך אפשר למצוא במכתב התשובה שנשלח אליך כשהתקבלה תביעתך לסיעוד. מכתב זה נמצא גם באתר השירות האישי.
רמת הזכאות לסיעוד שאושרה לי
הגמלה שאושרה לי מופחתת בשל רמת הכנסה גבוהה
(מופיע במכתב הזכאות שקבלת)

אני גר:


השהות שלי בבית אבות ממומנת בהשתתפות משרד הרווחה במימון גבוה מ-50% ? (ניתן לברר מול הרשות המקומית את גובה המימון)
אני מתגורר


בן/בת הזוג שאני גר איתו מעל גיל 90
אני זכאי להטבות של ניצולי שואה