רמות הקצבה ואפשרויות הבחירה

קיימות 6 רמות זכאות לקצבת סיעוד, שנקבעות לפי יכולת התפקוד שלך.
בכל רמה אתה
 יכול לשלב בין קצבה בכסף לשירותי סיעוד הכוללים: טיפול אישי בבית, ביקור במרכז יום, מוצרי ספיגה, לחצן מצוקה ושירותי כביסה.

באפשרותך להיעזר במחשבון "בחירת סל שירותים בסיעוד" כדי לבנות את תוכנית הטיפול האישית שלך.