רמה 2


​קצבת סיעוד ברמה 2 נקבעת למי שצבר בין 3.5 ל-4.5 נקודות תלות בבדיקת התפקוד.
אם נקבעה לך קצבת סיעוד ברמה 2 – תקבל 10 שעות טיפול בשבוע.

באפשרותך להיעזר במחשבון "בחירת סל שירותים בסיעוד" כדי לבנות את תוכנית הטיפול האישית שלך.

החלפת שעות הטיפול בכסף

אתה יכול להחליף עד 4 שעות טיפול לקצבה בכסף. כל שעת טיפול שווה ל-215 ש"ח (החל ב- 01.09.2023) בחודש.
לדוגמה, תוכל לקבל 6 שעות טיפול בשבוע וגם קצבה בסך 858 ש"ח (החל ב- 01.09.2023) בחודש.

אם תבחר לקבל חלק מהקצבה בכסף, היא תשולם לחשבון הבנק שלך בחודש שלאחר ביצוע הבחירה.

קבלת שירותי סיעוד

באפשרותך להחליף חלק משעות הטיפול האישי בבית או את כולן בשירותי סיעוד הכוללים: ביקור במרכז יוםחברות בקהילה תומכתמוצרי ספיגהלחצן מצוקה ושירותי כביסה - השווי מפורט בקישור של כל שירות.

שים לב, אם אתה מקבל קצבה מופחתת בגלל הכנסות, תהיה זכאי לקבל חצי מהקצבה בכל אפשרות שתבחר.

איך בוחרים?

את הבחירה אפשר לבצע באחת מהדרכים הבאות: