תוספת שעות סיעוד לניצולי שואה מהקרן לרווחת נפגעי השואה


ניצול שואה זכאי לקבל מהקרן לרווחת נפגעי השואה 9 שעות סיעוד, בנוסף לשעות הסיעוד שמגיעות לו מהביטוח הלאומי,
אם הוא עונה על התנאים האלה:
  • הוא הוכר כנרדף על ידי הנאצים, על ידי ועידת התביעות של הרשות לניצולי שואה או על פי חוק הפיצויים הגרמני.
  • הוא זכאי לקצבת סיעוד, ונקבעו לו 6 נקודות ומעלה בהערכת התלות.

 ביטוח לאומי מעביר את פרטי הזכאים לקרן, ואין צורך להגיש בקשה וטפסים.

איך מקבלים את תוספת השעות בכסף?

אם אתה בוחר לקבל את קצבת הסיעוד בכסף, תוכל לקבל גם את התוספת הזו בכסף במקום בשירותי סיעוד.
כדי לקבל את התוספת בכסף יש למלא את נספח א' "טופס הפנייה לוועידת התביעות"' המצורף לתביעה לקצבת סיעוד בכסף מהביטוח הלאומי.
לקבלת התשלום יש לפנות לוועידת התביעות ישירות בטלפון 03-5194401.
יוצאי עיראק ואלג'יר יפנו למוקד הקרן בטלפון 03-6090866.

לפרטים נוספים פנו ישירות לקרן לרווחת נפגעי השואה:
כתובת: המלאכה 3 קומה 1 (בית ויקטוריה) תל אביב.
מען למכתבים: ת"ד 7197 תל אביב 67897.
טלפון: 03-6090866

פקס: 03-6968294
אתר אינטרנט:  www.k-shoa.org