תעודה למקבל/ת סיעוד


הביטוח הלאומי שולח "תעודה למקבל/ת סיעוד" למי שאושרה קצבת סיעוד.
ניתן גם להוריד תעודה דיגיטלית מהאתר.
תעודה למקבל/ת סיעוד
הפקת תעודת סיעוד דיגיטלית


תוקף התעודה

  • מי שזכאי לקצבת סיעוד לתקופה לא מוגבלת בזמן - יקבל תעודה לצמיתות.
  • מי שזכאי לקצבת סיעוד לתקופה מוגבלת - יקבל תעודה בתוקף בהתאם לתקופת הזכאות שאושרה לו. 

הטבות למחזיקי התעודה

  • למקבלי קצבת סיעוד ברמה 1 עד 3 - פטור מתשלום עבור מלווה במקום ציבורי.
  • למקבלי קצבת סיעוד ברמה 4 עד 6 - פטור מהמתנה בתור וגם פטור מתשלום עבור מלווה.

פטור מתשלום עבור מלווה במקום ציבורי

הפטור מתשלום למלווה יינתן רק במקומות שבהם כניסת המלווה אינה מחייבת מתן שירות אישי עבורו או הקצאת מקום עבורו, כמו גן חיות או מוזיאון. כדי לקבל את הפטור יש להציג את התעודה.

דוגמה למקומות בהם לא יינתן הפטור: שכירת חדר במלון, מושב בתחבורה ציבורית, מושב באולם קולנוע או תיאטרון. כמו כן, רשאי נותן השירות שלא לתת פטור מתשלום עבור כניסת המלווה, אם הזכאי לגמלת הסיעוד בעצמו פטור מתשלום עבור הכניסה, על פי הסדרי המקום.

חשוב לדעת, לביטוח הלאומי אין מידע על המקומות הציבוריים שבהם מכבדים את הפטור מתשלום למלווה. מידע כזה יש לבדוק עם נותן השירות.