תעודת "זכאי לגמלת סיעוד"


הביטוח הלאומי שולח תעודת "זכאי לגמלת סיעוד" לכל האנשים שאושרה להם קצבת הסיעוד.

תוקף התעודה

  • מי שזכאי לקצבת סיעוד לתקופה לא מוגבלת בזמן - יקבל תעודה בתוקף ל-7 שנים
  • מי שזכאי לקצבת סיעוד לתקופה מוגבלת - יקבל תעודה בתוקף בהתאם לתקופת הזכאות שאושרה לו 

הטבות למחזיקי התעודה

התעודה מזכה את מקבלי קצבת הסיעוד בפטור מתשלום עבור כניסת מלווה למקום ציבורי.
הפטור מתשלום למלווה יינתן רק במקומות שבהם כניסת המלווה אינה מחייבת מתן שירות אישי עבורו או הקצאת מקום עבורו, כמו גן חיות או מוזיאון.
כדי לקבל את הפטור יש להציג את התעודה.

דוגמה למקומות בהם לא יינתן הפטור: שכירת חדר במלון, מושב בתחבורה ציבורית, מושב באולם קולנוע או תיאטרון. כמו כן, רשאי נותן השירות שלא לתת פטור מתשלום עבור כניסת המלווה, אם הזכאי לגמלת הסיעוד בעצמו פטור מתשלום עבור הכניסה, על פי הסדרי המקום.

חשוב לדעת, לביטוח הלאומי אין מידע על המקומות הציבוריים שבהם מכבדים את הפטור מתשלום למלווה. מידע כזה יש לבדוק עם נותן השירות.