אפשרות לקבל קצבה בכסף


מקבלי קצבת סיעוד יכולים לקבל חלק מהקצבה או את כולה בכסף במקום שירותי הסיעוד. 

סכום הקצבה ואפשרויות הבחירה משתנים בהתאם לרמת הקצבה שלך.

אם אתה מקבל קצבת סיעוד ברמה 1 :
אתה יכול לקבל קצבה בסך 1,408 ש"ח (החל ב- 01.01.2020) בחודש במקום שירותי סיעוד, או להחליף חלק משעות הטיפול בקצבה בכסף. שעת טיפול שווה ל-256 ש"ח בחודש.

אם אתה מקבל קצבת סיעוד ברמות 2 עד 6, יש לך שתי אפשרויות:
  • להחליף עד 4 שעות שבועיות לקצבה בכסף.
  • להחליף שליש מהשעות לקצבה בכסף – אפשרות זאת מותנית בבדיקה ואישור של עובד סוציאלי מטעם הביטוח הלאומי. שעת טיפול ברמות האלה שווה ל-204.7 ש"ח בחודש.
לדוגמה: אם נקבעה לך קצבת סיעוד ברמה 3, תוכל לקבל 13 שעות טיפול בשבוע וגם קצבה בסך 818.8 ש"ח בחודש, במקום 17 שעות טיפול בשבוע.

קבלת קצבה מלאה בכסף למי שמעסיק מטפל צמוד

תוכל לקבל את כל קצבת הסיעוד בכסף אם אתה מעסיק מטפל צמוד לפי התנאים האלה:
  • המטפל מועסק לפחות 12 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע.
  • המטפל אינו בן משפחה.
  • המטפל מועסק בשכר על פי חוזה כתוב.
  • אם אתה מעסיק עובד זר - אתה צריך שיהיה לך היתר של רשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובד זר, והעובד צריך להיות שוהה כדין בישראל. 
שימו לב, מי שממתין להחלטת הוועדה ההומניטרית של רשות האוכלוסין וההגירה בנוגע להיתר, יוכל להמשיך ולקבל את הקצבה, עד להחלטת הוועדה. אם הוועדה ההומניטרית דחתה את הבקשה להיתר ויש בידך פסק דין המונע אכיפה כנגד העובד הזר או מאפשר תקופת התארגנות- תוכל להמשיך ולקבל את הקצבה.

 סכומי הקצבה:

רמת הזכאותסכום הקצבה המקסימלי למעסיק מטפל זרסכום הקצבה המקסימלי למעסיק מטפל ישראלי
11,408 ש"ח (החל ב- 01.01.2020)
1,408 ש"ח (החל ב- 01.01.2020)
2 2,049 ש"ח (החל ב- 01.01.2020)2,049 ש"ח (החל ב- 01.01.2020)
3 2,868 ש"ח (החל ב- 01.01.2021)3,482 ש"ח (החל ב- 01.01.2021)
43,687 ש"ח (החל ב- 01.01.2021)4,302 ש"ח (החל ב- 01.01.2021)
54,506 ש"ח (החל ב- 01.01.2021)5,326 ש"ח (החל ב- 01.01.2021)
6 5,326 ש"ח (החל ב- 01.01.2020)6,146 ש"ח (החל ב- 01.01.2020)

הגשת בקשה לקבלת קצבה בכסף

אם אתה מעסיק מטפל צמוד, אתה צריך להגיש בקשה לתשלום קצבה בכסף למעסיק של מטפל צמוד כדי לקבל את הקצבה בכסף.

הקצבה משולמת לחשבון הבנק ב-28 לחודש. מועד תשלום הקצבה עשוי להשתנות בחלק מחודשי השנה לרגל חגים. מועדי התשלום מעודכנים בלוח תשלומי הקצבאות.