תנאי זכאות


כדי להיות זכאי לגמלת סיעוד, עליך לענות על כל חמשת תנאי הזכאות האלה:

באפשרותך להשתמש במחשבון לבדיקת זכאות לגמלת סיעוד

תנאי ראשון – גיל ותושבות

אתה תושב/ת ישראל והגעת לגיל הפרישה.

אם קיבלת מעמד של תושב ישראל רק לאחר שהגעת לגיל הפרישה, תוכל להיות זכאי לגמלת הסיעוד אם עלית לפי חוק השבות או אם קיבלת סל קליטה ממשרד הקליטה.

תנאי שני – הכנסות

הזכאות לגמלת סיעוד נקבעת בהתאם להכנסתך ולהכנסת בת או בן הזוג.

חשוב לדעת! ההכנסות מחושבות לפי ההכנסות בשלושת החודשים שקדמו למועד הגשת התביעה לגמלה.

חישוב הכנסות כאשר שני בני הזוג סיעודיים

אם שני בני הזוג סיעודיים, נחבר את ההכנסות של שני בני הזוג, נחלק ב 2 והתוצאה שתתקבל תיחשב כאילו מדובר בהכנסה של יחיד לבדיקת ההכנסות.

לדוגמה: אם ההכנסה של שני בני הזוג היא 18,600 ש"ח, הזכאות של כל אחד מהם תיבחן לפי הכנסה של 9,300 ש"ח. במקרה כזה, שני בני הזוג עוברים את מבחן ההכנסה כיוון שיחיד שמרוויח עד 12,092 ש"ח זכאי לגמלה.


מצב משפחתיסכום ההכנסה החל ב- 1.1.2024 זכאות לגמלה
יחיד
עד 12,092 ש"ח 
גמלה מלאה
יחיד
מעל 12,092 ש"ח עד 18,138 ש"ח 
גמלה מופחתת ב-50%
יחיד
מעל 18,138 ש"ח 
אין זכאות לגמלה
זוג
עד 18,138 ש"ח 
גמלה מלאה
זוג
מעל18,138 ש"ח עד 27,207 ש"ח 
גמלה מופחתת ב-50%
זוג
מעל 27,207 ש"ח 
אין זכאות לגמלה

בבדיקת ההכנסות יש הכנסות שנלקחות בחשבון ויש הכנסות שלא. למידע מפורט לחץ כאן.

תנאי שלישי – אתה זקוק לעזרת הזולת במידה רבה

אתה זקוק לעזרתו של אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום בתוך הבית (להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית וכדומה), או שאתה זקוק להשגחה ופיקוח צמוד של הזולת בשל מצב רפואי ותפקודי המעמיד אותך בסכנת חיים מיידית או בסכנה לפגיעה בעצמך או באנשים אחרים.

כדי לקבוע מה רמת התלות שלך בזולת, נבדוק את יכולת התפקוד שלך על ידי מעריך מוסמך מטעם הביטוח הלאומילמידע על הבדיקה לחץ כאן.

תנאי רביעי – מגורים

אם אתה גר בביתך או בדיור מוגן תהיה זכאי לגמלת סיעוד.

מגורים במוסד סיעודי

אם אתה גר במוסד סיעודי תהיה זכאי לגמלת סיעוד במקרים האלה:

  • אם אתה שוהה במחלקה לעצמאיים או לתשושים שבפיקוח וברישיון משרד הרווחה, על פי חוק הפיקוח  על המעונות.
  • אם אתה שוהה במוסד בפיקוח משרד הרווחה ורוב הוצאות האחזקה על חשבונך.

לא תהיה זכאי לגמלת סיעוד במקרים האלה:

  • אם אתה שוהה באחת המחלקות האלה: מחלקה סיעודית, מחלקת סיעודי מורכב, מחלקה לתשושי נפש, מחלקה להנשמה ממושכת, ובמסגרת שיקומית שבפיקוח משרד הבריאות, על פי פקודת בריאות העם.
  • אם גוף ציבורי כמו משרד ממשלה או רשות מקומית מממן את רוב הוצאות האחזקה עליך.

מגורים בבית אבות

אם אתה מקבל  גמלת סיעוד ואתה מעוניין לעבור לגור בבית אבות, עליך למלא טופס אישור על מגורים במוסד ולשלוח אותו לסניף שלךכדי שנוכל לבדוק את המשך זכאותך לגמלה. 
את הטופס ניתן לשלוח ישירות לסניף באמצעות שירות שליחת מסמכים.

אשפוז בבית חולים

  • אם אתה מקבל גמלת סיעוד והתאשפזת בבית חולים כללי - תוכל להמשיך לקבל את הגמלה בבית החולים רק במהלך 30 הימים הראשונים לאשפוז.
  •  אם אינך מקבל גמלת סיעוד והתאשפזת בבית חולים או שאתה אמור להתאשפז בחודש הקרוב - תוכל להגיש בקשה לגמלת סיעוד באופן מיידי. לבקשה יש לצרף אישור רפואי הנקרא "סיכום ביניים", שאותו מקבלים מבית החולים.

 תנאי חמישי – אתה לא מקבל גמלה סיעודית אחרת מגוף ממשלתי

אם אתה מקבל אחת מהקצבאות הבאות, תצטרך לבחור בין הקצבה שאתה מקבל לבין גמלת הסיעוד:

  1. קצבה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה.
  2. קצבה ממשרד הביטחון: הטבה של עזרת הזולת מטעמים רפואיים או הטבה של ליווי.

שים לב, אם אתה מקבל ממשרד הביטחון תוספת למימון צרכים מיוחדים, תוכל לקבל אותה בנוסף לגמלת הסיעוד מביטוח לאומי.