העסקת מטפל עובד זר


רשות האוכלוסין וההגירה היא זו שמעניקה היתר להעסקת עובד זר.
מידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה – לכניסה לחץ כאן

קבלת קצבת סיעוד בכסף

אם אתה מעסיק מטפל עובד זר, תוכל לקבל את קצבת הסיעוד בכסף במקום בשירותים.
כדי לקבל את הקצבה בכסף אתה צריך להגיש לביטוח הלאומי בקשה לתשלום קצבה בכסף למעסיק של מטפל צמוד. אין צורך לצרף מסמכים לבקשה זו, המידע מתעדכן ישירות מרשות ההגירה.

סכום הקצבה

בטבלה זו מפורט סכום הקצבה המקסימלי שאתה יכול לקבל בהתאם לרמת הקצבה שלך.
​רמת הזכאות
​סכום הקצבה המקסימלי מעודכן ל- 01.01.2020
​1
1,408 ש"ח
2​
2,049 ש"ח
3​
2,458 ש"ח
​4
3,482 ש"ח
​5
4,302 ש"ח
6​5,326 ש"ח

דיווח ותשלום דמי ביטוח

מקבל קצבת סיעוד שמעסיק עובד זר לצורך טיפול סיעודי - פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח על השכר שהוא משלם באופן פרטי לעובד הזר שמעל סכום הקצבה, עד לסכום של 5,500 ש"ח בחודש. 
למידע נוסף על הפטור מתשלום דמי ביטוח למקבל קצבת סיעוד - לחץ כאן

שים לב, החל ב- 1.1.2020, הפטור ניתן גם למי שלא מקבל קצבה מהביטוח הלאומי, ושיש לו היתר מרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובד זר לצורך טיפול סיעודי.
למידע נוסף על הפטור מתשלום דמי ביטוח למי שלא מקבל קצבה מהביטוח הלאומי - לחץ כאן.