מעסיק מטפל עובד זר


רשות האוכלוסין וההגירה היא זו שמעניקה היתר להעסקת עובד זר. מידע נוסף ניתן למצוא באתר של רשות האוכלוסין וההגירה - לכניסה לחצו כאן
מידע על זכויות עובדים זרים בעבודה ניתן למצוא באתר משרד הכלכלה והתעשייה/זרוע העבודה - לכניסה לחצו כאן

שימו לב, אם רוצים שהעובד הזר יטפל ב- 2 מקבלי קצבת סיעוד המתגוררים באותו בית, צריך לבקש אישור באופן הבא:

  • אם אתה מעסיק את העובד הזר באופן ישיר -  יש לפנות למחלקת סיעוד בסניף המטפל באמצעות האתר או במוקד הטלפוני 2637*
  • אם העובד הזר מועסק ע"י חברת סיעוד -  יש לפנות לחברת הסיעוד

קבלת קצבת סיעוד בכסף

אם אתה מעסיק מטפל עובד זר, תוכל לקבל את קצבת הסיעוד בכסף במקום בשירותים.
כדי לקבל את הקצבה בכסף אתה צריך להגיש לביטוח הלאומי בקשה לתשלום קצבה בכסף למעסיק של מטפל צמוד. אין צורך לצרף מסמכים לבקשה זו, המידע מתעדכן ישירות מרשות ההגירה.

סכום הקצבה

בטבלה זו מפורט סכום הקצבה המקסימלי שאתה יכול לקבל בהתאם לרמת הקצבה שלך.
​רמת הזכאות
​סכום הקצבה המקסימלי החל ב- 01.01.2022
​1
1,408 ש"ח
2​
2,049 ש"ח
3​
2,868 ש"ח
​4
3,687 ש"ח
​5
4,506 ש"ח
6​5,326 ש"ח

דיווח ותשלום דמי ביטוח

מקבל קצבת סיעוד שמעסיק עובד זר לצורך טיפול סיעודי, וכן מי שלא מקבל קצבה מהביטוח הלאומי, ושיש לו היתר מרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובד זר לצורך טיפול סיעודי - צריכים לדווח ולשלם על העסקת העובד הזר בהתאם לכללים שנקבעו.