יצירת קשר בנושאי סיעוד


באפשרותך לפנות אלינו בנושאי סיעוד בדרכים הבאות:

בקשה לגמלת סיעוד

הגשת בקשה להיבדק מחדש עקב החמרת מצב

הגשת בקשה לקבלת קצבה בכסף למעסיק מטפל צמוד

הגשת בקשה בנושא מוצרי ספיגה

להתאמת מוצרי ספיגה יש לפנות לאחת החברות שזכו במכרז לספק מוצרי ספיגה לזכאי חוק סיעוד, יש לפנות לאחת החברות בטלפונים:

  • חברת חוגלה - טל'  9772800 -08 שלוחה 3
  • חברת כמיטק - טל' 7620000 - 09 שלוחה 4
  • חברת טלפארמה - טל' 1-700-70-70-80

מוקד טלפוני 2637*

לבירורים וקבלת מידע.

פנייה לסניף

ניתן לפנות לסניף באמצעות האתר: