רמה 1


​קצבת סיעוד ברמה 1 נקבעת למי שצבר בין 2.5 ל-3 נקודות תלות בבדיקת התפקוד.
באפשרותך להיעזר במחשבון "בחירת סל שירותים בסיעוד" כדי לבנות את תוכנית הטיפול האישית שלך.

אם נקבעה לך קצבת סיעוד ברמה 1 אתה יכול לבחור באחת מהאפשרויות האלה:

אפשרות ראשונה – טיפול אישי בבית

אתה יכול לקבל 5 וחצי שעות בשבוע עבור טיפול אישי בבית.

אפשרות שנייה – שירותי סיעוד ללא טיפול אישי בבית

אתה יכול לקבל שירותים לפי בחירתך בשווי 9 יחידות שירות.
השירותים הם: ביקור במרכז יוםחברות בקהילה תומכת, מוצרי ספיגהלחצן מצוקה ושירותי כביסה.

אפשרות שלישית – קצבה בכסף

אתה יכול לקבל את הקצבה בכסף - 1,472 ש"ח (החל ב- 01.04.2023) לחודש.
אם תבחר לקבל קצבה בכסף, היא תשולם לחשבון הבנק שלך בחודש שלאחר ביצוע הבחירה.

אפשרות רביעית – שילוב בין קצבה בכסף לשירותי סיעוד

אתה יכול לקבל קצבה בכסף ושירותי סיעוד בשווי 5.5 יחידות שירות בשבוע.
מרכיבי הקצבה שתוכל לבחור הם:
לדוגמה, תוכל לבחור לקבל 3 וחצי שעות טיפול בשבוע וקצבה בסך 512 ש"ח בחודש.

שים לב,
  • אם קיבלת קצבה לפני 1.11.2018 – תוכל להמשיך לקבל 9 שעות ו-45 דקות טיפול שבועיות כפי שקיבלת.
  • אם אתה מקבל קצבה מופחתת בגלל הכנסות, תהיה זכאי לקבל חצי מהקצבה בכל אפשרות שתבחר.

איך בוחרים?

את הבחירה אפשר לבצע באחת מהדרכים הבאות: