שנות ה-80


במהלך שנות ה-80 התגבשו תפיסותיו השונות של הביטוח הלאומי לגבי הבטחון הסוציאלי בישראל.
נקודות ציון
 • 1980 נחקק חוק הבטחת הכנסה.
 • 1982 בגלי צה"ל ובקול ישראל בערבית נחנכת פינה מיוחדת לנושאי הביטוח הלאומי.
 • 5/1982 המנכ"ל, רפי רוטר, מתפטר ובמקומו מתמנה דני עזריאל
 • 9/1982 מבוטח פורץ לסניף הקריות ושורף את ארכיון הסניף. 2000 תיקי מבוטחים נפגעים.
 • 1984 ניסים ברוך מחליף את דני עזריאל בתפקיד המנכ"ל.
 • 4/1984 תחילת מתן שיעורי נהיגה למוגבלים בניידות מרותקים לכסא גלגלים ברכב לאבזרים.
 • 1985 הוחל בתשלום גמלה חודשית לחסידי אומות עולם החיים בישראל.
 • 7/1986 סגן שר הביטחון, מרדכי ציפורי, מתמנה לתפקיד המנכ"ל.
 • 4/1986 חוק ביטוח סיעוד נכנס לתוקף.
 • 1988 שירותי הייעוץ לקשיש מעוגנים בתקנות הביטוח הלאומי.
 • 1988: הקמת קרן לקידום תוכניות בסיעוד  המסייעת בפיתוח ובשיפור שירותים לקשישים מוגבלים בקהילה ובמוסדות כגון, הקמת מרכזי יום לקשישים, רכישת ציוד לצרכים מיוחדים, הכשרת כח אדם לטיפול בקשישים.
 • 1989: הקמת קרן מנוף  המיועדת למימון פעולות למניעת תאונות בעבודה במפעלים ומקומות עבודה נוספים.
המנהלים הכלליים
רפי רוטר ז"ל, המנכ"ל בין השנים 1976-1982
דני עזריאל, המנכ"ל בין השנים 1982-1984
ניסים ברוך, המנכ"ל בין השנים 1984-1986