שנות ה-2000


בעקבות  קיצוץ נרחב בשירותי המדינה בתחומים שונים של פעילות מדינת הרווחה נפגעה גם מערכת הבטחון הסוציאלי.

מצב זה הוביל להרחבת המצוקה של שכבות רחבות בציבור.

 במקביל, הביטוח הלאומי פעל להרחבת ערוצי השירות והוקמו עמדות לשירות עצמי, מוקדים טלפוניים וכן אתרי אינטרנט הכוללים מידע ושירותים לציבור.
כמו כן, נכתב חזון המוסד לביטוח לאומי.

נקודות ציון
 •  7/2000  לראשונה מתקיימות וועדות רפואיות בחו"ל. ועדה של הביטוח הלאומי מקיימת בבוקרשט בדיקות לעובדים רומנים שנפצעו במהלך עבודתם בארץ.
 • 10/2000 מחבל פורץ לסניף משנה מזרח ירושלים ופותח באש על המאבטחים.  מהירי נהרג המאבטח אש קודש גילמור ז"ל ונפצע מאבטח נוסף.
 • 2001 עמדות שירות עצמי חיצוניות ("קיוסקים") מתחילות לפעול בסניפים ראשיים ברחבי הארץ.
 • 4/2002 נחנך אתר להנצחת חללי פעולות איבה באינטרנט.
 • 7/2002 הממשלה מחליטה על הפחתת 4% מתשלום הקצבאות.
 • 2003: הקמת קרן לפיתוח שירותים לילדים ובני נוער בסיכון הפועלת לקדם את הטיפול בילדים שטרם מלאו להם 18 שנים הנמצאים בסיכון בשל הזנחה, התעללות, אלימות,פגיעה מינית ועבריינות נוער ולהכשירם לחיים עצמאיים, תוךפיתוח מסוגלות לתעסוקה.
 • 1/2004 המנכ"ל, פרופסור יוחנן שטסמן מתפטר ובמקומו מתמנה ד"ר יגאל בן שלום.
 • 8/2005 התחלת תוכנית ויסקונסין
 • 8/2006 במלחמת לבנון השניה פעלו הסניפים באזור הצפון במתכונת חירום. עובדי השיקום ביקרו את הנפגעים בבתי חולים ובניחום אבלים כדי שהנפגעים יוכלו למצות את זכויותיהם בביטוח הלאומי.מ רכבי הביטוח הלאומי על צוותיהם התגייסו לחלוקת ציוג לשוהים במקלטים.
 • 2006: הושק אתר אינטרנט חדש בעברית, ערבית ואנגלית.
 • סוף 2007  בוטלה הפחתת 4% מתשלום הקצבאות
 • 1/2008 המנכ"ל ד"ר יגאל בן שלום, פורש ובמקומו מתמנה כמנהלת כללית, אסתר דומיניסיני
 • 4/2008 הוגדלו גמלאות הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים.
 • המנכ"לית אסתר דומיניסיני פורשת ובמקומה מתמנה כמנהל כללי, פרופסור שלמה מור יוסף.
 • 12/11: הושקה האפליקציה של הביטוח הלאומי בסלולר
 • 7/2012: הונגשו הסניפים הראשיים למבוטחים בעלי מוגבלויות בשמיעה וראייה
 • 3/2013: ביטוח לאומי ב-WAZE.
 • 4/2013: הושק באתר שירות מיצוי זכויות בביטוח הלאומי ומחוצה לו .
 • 12/2013 הוקם אתר הנצחה להרוגי מלכות.
 • 5/2014: ביקור משלחת מסין בראשות סגנית ראש הממשלה במשרד הראשי
המנהלים הכלליים
פרופסור יוחנן שטסמן, המנכ"ל בין השנים 1998-2004
ד"ר יגאל בן שלום, המנכ"ל בין השנים 2004-2008
אסתר דומיניסיני, המנכ"ל בין השנים 2008-2012