שנות ה-70


בשנות ה-70 חל גידול מרשים במספר תוכניות הרווחה והביטחון הסוציאלי. במהלך עשור זה נוספו עוד כ-30 תוכניות חדשות, והבולטות שבהן: ביטוח אבטלה, ביטוח נכות כללית, ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד ודמי מזונות.
נקודות ציון
 • 1970: הוקם אגף מחקר ותכנון
 • 1970 נחתמה אמנה בינלאומית ראשונה: עם גרמניה.
 • 1970: הקמת קרן לפיתוח מפעלים מיוחדים המסייעת לגופים ציבוריים ופרטיים לפתח שירותים חברתיים בעלי מרכיב נסיוני וחדשני לקבוצות אוכלוסיה בסיכון ובעלות צרכים מיוחדים.
 • 2/1972 נבחר סמל חדש לביטוח הלאומי. הסמל הוא פרי יצירתו של האמן דן רייזינגר.
 • 1972 הוקמו תחנות הייעוץ לקשיש הראשונות: בסניפים רמת-גן וירושלים
 • 1/1/1973 חוק ביטוח אבטלה נכנס לתוקף.
 • 4/1973 חוק ביטוח נכות כללית וחוק מס מקביל נכנסים לתוקף.
 • 20/4/1973 המנכ"ל, ד"ר ישראץ כ"ץ, מתפטר והמשנה למנכ"ל, ראובן וולקוב, מתמנה לתפקיד המנכ"ל. 1/1975 מנכ"ל המוסד, ראובן וולקוב, פורש. במקומו מתמנה עמירם סיוון, בהיותו בן 37 בלבד.
 • 1975 בעקבות דוח ועדת בן-שחר מיושמת רפורמה בקצבאות הילדים, שהביאה לגידול בקצבאות המשולמות על-ידי הביטוח הלאומי. 1/4/1975 חוק ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל נכנס לתוקף.
 • 1975: הקמת קרן לפיתוח שירותים לנכים  במסייעת לגופים ציבוריים לפתח שירותים לאנשים עם מוגבלות, כדי לשלבם בחברהובעבודה ולשפר את רווחתם.
 • 11/1975 הוחל במימון המסים על רכבים של מוגבלים בניידות ובתשלום קצבה.
 • 1975 הוחל בתשלום גמלה חודשית לאסירי ציון שעלו מברית המועצות.
 • 1/1977 המשנה למנכ"ל, רפי רוטר, מתמנה לתפקיד המנכ"ל לאחר שעמירם סיוון עובר למשרד האוצר.
 • 4/1977 עקרות הבית נכללות במעגל הזכאות לגמלאות.
 • 1978 חוק דמי תאונה (נפגעי תאונות) נכנס לתוקף.
 • 1979 מחשב חדש ומשוכלל נקלט ומביא לשיפור בשירות.
המנהלים הכלליים
ראובן וולקוב, המנכ"ל בין השנים 1973-1974
עמירם סיון ז"ל, המנכ"ל בין השנים 1974-1976
רפי רוטר ז"ל, המנכ"ל בין השנים 1976-1982
ישראל כץ ז"ל, המנכ"ל בין השנים 1969-1973