שנות ה-90


בתחילת שנות ה-90  הגיעו לישראל עולים רבים מחבר העמים ואתיופיה. 

לביטוח הלאומי היה תפקיד מרכזי בהבטחת הקיום של חלק משמעותי מהעולים, זקנים וילדים, משפחות הנמצאות במצוקה עקב מחסור בעבודה או אי התאמה לשוק העבודה המקומי.

נקודות ציון
 • 1/1991 בעקבות מלחמת המפרץ גדל מספר המטופלים בסניפים תל-אביב ורמת-גן.
 • 11/1991 סיוע במימון אבזרים מיוחדים. 12/1991 אושר התיקון לחוק ילד נכה, המעניק גמלאות גם לפעוטות שלא מלאו להם 3 שנים.
 • 4/1992  כניסת חוק משפחות חד הוריות לתוקף. החוק  הקנה זכאות בשעור מוגדל  להורה עצמאי המקבל הבטחת הכנסה. כתוצאה מכך, זכו 18,000 משפחות בהגדלת הקצבה.
 • 4/1993 נחתמה אמנה לביטחון סוציאלי עם הונגריה.
 • 7/1993 המנכ"ל, מרדכי ציפורי, פורש מתפקידו ובמקומו מתמנה לתפקיד יוסי תמיר.
 • 1995 חוק ביטוח בריאות ממלכתי נכנס לתוקף.
 • 1995נ חוק התגמולים לילד שהתייתם עקב אלימות במשפחה נכנס לתוקף.
 • 8/1995 הפיגוע בקו 26 בירושלים מסמן את ראשית ההתמודדות של אגף השיקום עם הפיגועים ההמוניים.
 • 1996 במסגרת מבצע "ענבי זעם" מוקמת נקודת שירות מאולתרת במוקד החירום של עיריית קריית שמונה, הכוללת שימוש במחשבי מחברת.
 • 3/1997 נחנך אתר אינטרנט בשפות עברית ואנגלית.
 • 1/1998 ברחובות נפתח מוקד ארצי למענה טלפוני ומתחיל הניסוי בהפעלת הסניף הנייד (סניפית).
 • 1/1998 המוסד מארח את כנס איסס"א, ארגון הגג העולמי של מוסדות לביטחון סוציאלי.
 • 5/1998 תיקון בחוק אימהות מאפשר גם לאבות לצאת לחופשת לידה.
 • 7/1998 המנכ"ל, יוסי תמיר, פורש ובמקומו מתמנה פרופ' יוחנן שטסמן.
 •  11/1999 מימון אבזרי נהיגה למוגבלים בניידות הנוהגים ברכב פרטי ותשלום קצבת ניידות לחסרי רכב.
המנהלים הכלליים
מרדכי ציפורי, המנכ"ל בין השנים 1986-1993
יוסי תמיר, המנכ"ל בין השנים 1993-1998
פרופסור יוחנן שטסמן, המנכ"ל בין השנים 1998-2004