שנות ה-50


בשנותיו הראשונות של הביטוח הלאומי הוא עסק בתחומי פעילות מצומצמים, שהלכו והתרחבו במקביל להתפתחותה של המדינה – נושאי זקנה ושאירים, נפגעי עבודה, ביטוח אמהות ומשפחות מרובות ילדים.

בתחילת דרכו העסיק הביטוח הלאומי 160 עובדים.

נקודות ציון
  • 1/4/1954 טקס ראשון: הענקת מענק הלידה הראשון לגברת רחל מזרחי בבית החולים.
  • 1/4/1955 הוחל בתשלום קצבאות השארים.
  • 4/1959 התחלת תשלום קצבאות בשלושה ענפי ביטוח: מענק לידה, דמי לידה, תאונות עבודה והשוואה לתגמולי מילואים.
  • 1955 ערעור ראשון על החלטת הביטוח הלאומי: פועל שחימם ארוחת צהריים ונכווה מפרימוס דורש להיות מוכר כנפגע עבודה, אך תביעתו נדחתה והוא ערער על כך.
  • 1/4/1957 הוחל בתשלום קצבאות הזקנה.
  • 11/1957 כתוצאה מתשלום קצבת הזקנה, בתי המשפט מוצפים בגל תביעות לשינוי הגיל המופיע בתעודת הזהות. 7/1959 הקמת ועדה לבדיקת הכנסת מחשב ליחידת המיכון.
  • 1/9/1959 נכנס לתוקפו חוק ביטוח משפחות ברוכות ילדים ובתוך עשרה ימים התקבלו 5,245 תביעות.
המנהלים הכלליים
ד"ר גיורא לוטן ז"ל, המנכ"ל בין השנים 1954-1964