שנות ה-60


בשנות ה-60 מערכות הביטחון הסוציאלי במדינה החלו להתמסד ולהפוך לפורמאליות.

נקודות ציון
  • 2/1964 יוצאת סדרת בולים המציגה את קצבאות זקנה, אמהות, משפחות מרובות ילדים ונפגעי עבודה.
  • 9/9/1963 בחירה בסמלו הראשון של הביטוח הלאומי, פרי יצירתו של האמן אריה גלזר.
  • 1965 הרחבת חוק הביטוח הלאומי בשני תחומים: ביטוח שלושת הילדים הראשונים והגדלת קצבת זקנה ושאירים.
  • 1968 נחנך מבנה המשרד הראשי בירושלים.
  • 12/1969 חוק נפגעי פעולות איבה מובא לאישור הכנסת (הוחל על מי שנפגע מ-11/1947).
המנהלים הכלליים
ישראל כץ ז"ל, המנכ"ל בין השנים 1969-1973
ד"ר גיורא לוטן ז"ל, המנכ"ל בין השנים 1954-1964